Sök på hela webbplatsen

Dermatofyter, DNA / PCR

Analysen "Dermatofyter, DNA / PCR" är med anledning av pandemin tillfälligt ersatt av "Dermatofyter, odling". 

Indikation

Molekylär (DNA) analys för påvisning av dermatofyter i naglar och hudskrap.

Metoden är snabbare och har högre analytisk känslighet än odling för diagnostik av dermatofyter.


Med denna analys detekteras dermatofytsläktena 
Trichophyton spp., Epidermophyton spp. och Microsporum spp., med arttypning av Trichophyton rubrum och Trichophyton interdigitale

 
Påvisning kan ske även efter det att behandling påbörjats.


För hudskrap från hårbotten och hårprov rekommenderas i första hand odling för dermatofyter då det kan förekomma andra arter av dermatofyter i denna typ av prov än de som ingår i det molekylära testet. Hårstrån kan ej analyseras med molekylär metod, då den analytiska känsligheten blir mycket låg i detta provmaterial. För mer information se Dermatofyter, odling.

 

Mögel och jäst kan inte detekteras med PCR-metoden. Vid misstanke om dessa agens skall odling beställas, se Svampodling, jästsvamp (Candida).

 

Odling kan ej utföras på samma prov då ett separat rör krävs för dessa analyser.

 

Information om dermatofyter, se medicinsk artikel "Ny diagnostik för dermatofyter".

Analysmetod

Realtids-PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Provtagningsmaterial: sterilt plaströr med skruvlock. Skicka prov i torrt rör.

OBS! Använd inte eSwabrör med transportmedium eller annan vätska för denna analys. Använd inte heller glasrör.

Separat rör krävs för denna analys.

Provtyp Provtagning
Hud Tvätta området, om möjligt, med sprit och låt lufttorka före provtagning. Skrapa ordentligt med vass kniv eller skalpell i ytterkant av provtagningsområdet, dock inte så att det blöder. För över flagorna till röret.
Fuktig hud Tag provet med pinne och skicka i torrt rör.
Vid misstanke om jästsvampinfektion se "Svampodling, jästsvamp"
Naglar Bäst är att skrapa med steril slev under nageln. Alternativt klipp av en nagelbit och för över till röret.

 

För hudskrap från hårbotten och hårprov rekommenderas i första hand odling då det kan förekomma andra arter av dermatofyter i denna typ av prov än de som ingår i det molekylära testet.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid : 2 - 5 dagar.

 

Svarstext:

Dermatofyt: PÅVISAD / ej påvisad

Trichophyton rubrum: PÅVISAD / ej påvisad

Trichophyton interdigitale: PÅVISAD / ej påvisad

Tolkning av svar

Med DNA-analysen detekteras dermatofytsläktena Trichophyton spp., Epidermophyton spp. och Microsporum spp., med arttypning av T. rubrum och T. interdigitale.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-03-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng