Sök på hela webbplatsen

Dermatofyter, DNA / PCR

Indikation

Molekylär (DNA) analys för påvisning av dermatofyter från naglar.

Metoden är snabbare och har högre analytisk känslighet än odling för diagnostik av dermatofyter.


Med denna analys detekteras dermatofytsläktena 
Trichophyton spp., Epidermophyton spp. och Microsporum spp., med arttypning av Trichophyton rubrum

 
Metoden är endast validerad för nagelprover.


För hudskrap och hårprov rekommenderas odling. För mer information se Dermatofyter, odling.

 

Mögel och jäst kan inte detekteras med PCR-metoden. Vid misstanke om dessa agens skall odling beställas, se Svampodling, jästsvamp (Candida).

 

Odling kan ej utföras på samma prov då ett separat rör krävs för dessa analyser.

Analysmetod

Realtids-PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Provtagningsmaterial: sterilt plaströr med skruvlock. Skicka prov i torrt rör. Observera att det är viktigt att välja rätt typ av plaströr vg se bild.

OBS! Använd inte eSwabrör med transportmedium eller annan vätska för denna analys. Använd inte heller glasrör eller rör i klarplast.

Separat rör krävs för denna analys.

Skrapa i första hand med steril slev under nageln alternativt klipp av en mindre nagelbit och för ned i röret.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras torrt i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras torrt i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid : 2-7 dagar

 

Svarstext:

Dermatofyt: PÅVISAD / ej påvisad

Trichophyton rubrum: PÅVISAD / ej påvisad

Tolkning av svar

Med DNA-analysen detekteras dermatofytsläktena Trichophyton spp., Epidermophyton spp. och Microsporum spp., med arttypning av T. rubrum.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-06-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng