Sök på hela webbplatsen

Dermatofyter, odling

Analysen "Dermatofyter, DNA / PCR" är med anledning av pandemin tillfälligt ersatt av "Dermatofyter, odling".

Indikation

För hårstrån och hudskrap från hårbotten rekommenderas i första hand odling då det kan förekomma många olika arter av dermatofyter i denna typ av prov. Hårstrån kan ej analyseras med molekylär metod.

 

För naglar och hudskrap rekommenderas i första hand DNA-analys som är en känsligare och snabbare metod, se Dermatofyter DNA / PCR. 

 

För påvisning av svamp i fuktiga hudveck eller vätskande nagelband där endast jästsvamp (t.ex. Candida) är eftersökt v.g. se Svampodling, jästsvamp (Candida)

 

För ytterligare Information om dermatofyter, se medicinsk artikel "Ny diagnostik för dermatofyter".

Analysmetod

Odling

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Sterilt plaströr med skruvlock alt. typning av insänd stam. Skicka prov i torrt rör.

OBS! Använd inte eSwabrör med transportmedium eller annan vätska för denna analys.

Separat rör krävs för denna analys.

Provtyp Provtagning
Hår och hudskrap från hårbotten Skrapa i hårbotten eller skägg samt ryck loss ett antal angripna hårstrån. För över materialet till röret. 

 

För naglar och hudskrap rekommenderas i första hand DNA-analys som är en känsligare och snabbare metod, se "Dermatofyter DNA / PCR" .

Förvaring/transport

Förvaras och skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 1-4 veckor.

Vid växt av dermatofyter lämnas preliminärsvar innan typning är klar.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-03-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng