Sök på hela webbplatsen

Gonokocker, odling

Indikation

Symtomen på gonorré kan vara sveda vid miktion eller flytning. Även tyst infektion är vanligt förekommande.

Odling för gonokocker rekommenderas alltid vid:

-  Klinisk misstanke om gonorré och efter utlandskontakt.

-  Smittspårning kring en patient med påvisad gonorré.

-  Positiv PCR-test för gonorré. Odling krävs för att kunna göra epidemiologisk typning
   och resistensbestämning på det aktuella bakterieisolatet.

-  För behandlingskontroll, vanligen ca. 2 veckor efter avslutad behandling.

 

Screeningtest (Hälsokontroll) kan utföras med molekylär teknik, se laboratorieanvisning; Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, DNA/RNA.


Vid klinisk misstanke om gonorré bör även prover tas för Klamydia PCR, HIV och Syfilis.

Analysmetod

Odling.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange anamnes, t.ex. uppgift om utlandsvistelse, pågående eller planerad behandling samt information     om eventuell terapisvikt.

Provtagning

På män tas alltid prov från uretra.

På kvinnor bör gonokockodling tas både från uretra och cervix för att öka utbytet.

På prepubertala flickor tas ett vaginalsekret från bakre fornix uppsamlas med provtagningspinne.

Om både prov för gonokockodling och klamydia PCR ska tas bör gonokockodlingen tas först.

Provtyp Provtagningsmateriel Instruktion, provtagning
Uretra Pinnprov, se provtagningsmateriel Patienten bör ej ha kissat under de sista tre timmarna före provtagningen.
För in pinnen ca 1cm i uretra, vrid pinnen mycket försiktigt. Ev. kan pinnen fuktas i steril koksaltlösning (gäller ej eSwab).
 Cervix Pinnprov, se provtagningsmateriel    Glidmedel med tillsats av antiseptiska medel eller konserveringsmedel ska inte användas.
Använd spekulum. Torka först ren portio. Rotera provtagningspinnen i cervix och stoppa därefter ner den i transportsubstratet. Var noga med att inte kontaminera pinnen med vaginalsekret.
 Rektum/anus Prov tas antingen direkt med provtagningspinnen som införs i analöppningen, eller helst med slev. Skrapa försiktigt slemhinnan och överför materialet från sleven till provtagningspinnen.
 Svalg Provtagningspinne roteras och pressas och ordentligt mot tonsillerna.
 Vaginalsekret  Vaginalsekret från bakre fornix.
Konjunktiva Provtagningspinne med smal topp, se provtagningsmateriel

alt. reguljär topp, se provtagningsmateriel
Före provtagning bör pus och slem torkas bort från konjunktiva med steril bomullspinne.
Med en ny steril bomullspinne (ev. lätt fuktad med steril koksaltlösning) tas prov från insidan av ögonlocket eller nedre fornix.
Förvaring/transport

OBS! Kort transporttid senast inom 24 timmar är kritisk p.g.a. gonokocker lätt avdödas in vitro. 


Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Provet transporteras omgående till laboratoriet och skall vara laboratoriet tillhanda helst samma dag som provet togs och senast inom 24 timmar.

Svarsrutiner

Svarstider

  • Negativ odling: 3 vardagar. 
  • Positiv odling: ca 5 vardagar. Resistensbestämning och epidemiologisk typning  utförs på referenslaboratoriet på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). 

 

Fynd av N. gonorrhoeae skall också rapporteras till jourhavande läkaren på infektionskliniken (gäller Sörmland). 

Gonorré är anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Skribent: Anastasia Chamouza, Specialistläkare, Klinisk Bakteriologi och Virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-02-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng