Sök på hela webbplatsen

SARS-CoV-2, Influensa A, Influensa B och RSV, RNA

Indikation

-  Influensaliknande sjukdom

-  Vid misstänkt RSV-infektion

-  Misstanke om COVID-19, SARS-CoV-2

Influensa: Under perioden november till april drabbas det norra halvklotet av återkommande influensaepidemier. Detta kallas säsongsinfluensa. Det finns två influensavirustyper, A och B, som ger upphov till säsongsinfluensa. Influensa kan också förekomma andra årstider, framför allt som importfall.

RSV: Infektion med respiratoriskt syncytial virus (RS-virus, RSV) är den vanligaste orsaken till pneumoni hos barn <2 år. Kliniskt är sjukdomen svår att skilja från infektion med humant metapneumovirus och astma. Epidemier förekommer vintertid.

SARS CoV-2 är ett Coronavirus som ger sjukdomen COVID-19. Coronavirus är en stor virus familj. Det finns minst hundratals coronavirus i djurvärlden. De kan orsaka sjukdom hos olika däggdjur och fåglar. Endast 7 stycken är kända hittills för att orsaka infektion hos människor. Framförallt handlar det om luftvägsinfektioner. Humana Coronavirus 229E, NL63, OC43, HKU1 ger oftast milda förkylningar och finns över hela världen. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) kan ge svåra infektioner hos människor men finns oftast i begränsade exponeringsområden. Det första viruset döpt med etikett Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS CoV) ger mycket svåra infektioner men har inte påträffats sedan många år.

Läs mer


Influensa smittar via droppar och närkontakt. Efter en inkubationstid på 1-3 dagar börjar symtom akut med frossa, feber, huvudvärk, muskelvärk och torrhosta. Kräkningar och diarré förekommer, oftast hos barn. Komplikationer kan uppkomma i form av bakteriella luftvägsinfektioner så som pneumoni, sinuit och otit.

Influensa A kan hittas hos människor, djur och fåglar, och är uppdelad i subtyper med hänsyn till olika ytproteiner: hemagglutinin (H) och neuraminidas (N), t.ex. influensa A H1N1 eller H7N9.
De olika subtyperna är till stor del artspecifika, men influensavirus kan anpassas så att smitta mellan fåglar och djur, och mellan fåglar och djur till människa, kan uppstå. Befolkningen saknar immunitet mot ett anpassat / ”nytt” influensavirus och den kan spridas lätt och orsaka större sjuklighet än säsongsinfluensor, även pandemier.

Influensa B finns endast hos människor.

RSV överförs med droppsmitta och har en inkubationstid på 3-6 dagar. Symtom med snuva och hosta kan plötsligt övergå i uttalad andnöd,  hög andningsfrekvens med försvårad utandning, som kräver sjukhusvård. Otit förekommar som komplikation hos ca 20% av de smittade.  Genomgången RSV-infektion ger inte skydd mot ny infektion och reinfektion är vanlig. Även äldre barn och vuxna personer kan insjukna i RSV-infektion.

Analysmetod

Realtids-PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

På vissa av våra akutsjukhus i Stockholm, Sörmland och Västra Götaland kan analysen beställas dygnet runt med en svarstid på ca 2 timmar.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning.

Ange datum för symtomdebut och smittland.

SARS-CoV-2, Influensa A, Influensa B och RSV ingår i analysen. De ingående analyserna utförs endast tillsammans.

Provtagning
Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Nasofarynxsekret Pinnprov, se provtagningsmateriel. Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. Prov tas med provtagningspinne som, via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen. 
Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska. Skaka av pinnen kraftigt i röret. Ta ur pinnen ur röret och kasta bort den. Skruva på korken.

 

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar eller enligt lokal överenskommelse.

Svarstid: 1 - 2 dagar

Telefonsvar lämnas på begäran eller enligt lokal överenskommelse.

 

Svarstext: 

SARS-CoV-2 PÅVISAD / ej påvisad

Influensa A PÅVISAD / ej påvisad

Influensa B PÅVISAD / ej påvisad

RSV PÅVISAD / ej påvisad

När labbet påvisar influensa eller SARS-CoV-2 gör vi anmälan enligt Smittskyddslagen. Klinisk anmälan behövs inte i dessa fall.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-02-02

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng