Sök på hela webbplatsen

Legionella pneumophila DNA / PCR

Indikation

- Misstanke om lunginflammation orsakad av Legionellabakterier.

Infektion med Legionella är en allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom, vilket ofta kallas för legionärssjuka. Den ger pneumoni med i regel utbredda lunginfiltrat och påverkat allmäntillstånd. Förutom hosta, hög feber och magtarmpåverkan ses ofta neurologiska symtom såsom huvudvärk och t.o.m. encefalopati.

Molekylär analys (DNA/PCR) från nedre luftvägsprov och antigenpåvisning i urin kombinerat ger bäst diagnostik i akut skede, medan serologi kan komplettera diagnostiken i efterhand (med akut- och konvalescensprov).

PCR är känsligare än odling och detekterar dels alla kliniskt förekommande Legionella-arter utan artangivelse, dels specifikt arten Legionella pneumophila (samtliga serogrupper).

Antigenpåvisning i urin påvisar endast Legionella pneumophila serogrupp 1, som dock svarar för huvuddelen av Legionellainfektionerna, se anvisning ”Legionella pneumophila, antigenpåvisning i urin”. 

Pontiac-feber är en självläkande akut influensaliknande sjukdom utan lunginflammation orsakad av Legionellabakterier som diagnosticeras med hjälp av Legionella serologi, inte Legionella DNA.

Analysmetod

PCR och selektiv odling. Odling utförs på externt lab endast på prover där Legionella först påvisats med PCR.

Realtids-PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

Med denna PCR-analys detekteras alla kliniskt förekommande Legionella-arter (gensekvens 23S-5S rRNA intergenic spacer region) samt identifieras specifikt arten Legionella pneumophila (mip-genen, macrophage inhibitor potentiator).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning
Provtyp Provtagningsmateriel  Provtagning
Sputum Sputumrör alt. sputumburk med ytterförpackning. Provtagning sker helst på morgonen, gärna med hjälp av sjukgymnast.
Låt patienten skölja munnen med sterilt vatten före provtagning.
Patienten ska hosta upp sekret från nedre luftvägarna.
Bronkprov (BAL, bronksköljvätska,
trakealsekret) 
  Se anvisning för Bronkial- och trakealsekret BAL. 
Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Svarstid:1 - 2 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

 

Svarstext:

Legionella pneumophila PÅVISAD

Legionella-art PÅVISAD, dock ej Legionella pneumophila

Legionella ej påvisad.

 

Fynd av Legionella är anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen.

Endast prover där Legionella först påvisats med molekylär teknik (PCR) kommer att odlas och typas på externt laboratorium.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-01-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng