Sök på hela webbplatsen

Odling från nedre luftvägar - sputum, BAL, bronksköljvätska, bronksekret, trakealsekret

Indikation

- Misstanke om nedre luftvägsinfektion orsakad av bakterier.

 

Vid misstanke på Mycoplasma pneumoniae eller Chlamydophila pneumoniae rekommenderas undersökning av DNA förekomst i svalgsekret.

För odling av mykobakterier (tuberkulos, TBC) se separat anvisning.

Analysmetod

Odling

Direktmikroskopi kan utföras på begäran.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Legionellaodling måste begäras specifikt på remissen.

 

Ange kliniska data. Särkilt viktigt att ange om patienten är immunosupprimerad då representativitetsbedömningen av sputum kan påverkas!

Provtagning

Provtagningsmaterial: Sterilt plaströr med skruvlock.

OBS! Vid legionellaodling skölj först med sterilt destillerat vatten, ej koksalt. Tag separat rör. 

Provtyp Provtagning
Sputum Upphostat prov som helst tas på morgonen. Vid behov inducerat genom inhalation med hyperton NaCl och/eller med hjälp av fysioterapeut.    Sputumrör/ytterförpackning.                                           
Bronkoalveolärt lavage (BAL) Bronkoskopspetsen kilas fast i en segmentbronk varefter sköljning görs med sammanlagt minst 100 ml steril fysiologisk koksalt (NaCl). Standardiserad metod.
Tag 5-10 mL av sköljvätskan till ett sterilt plaströr med skruvlock.
Bronksköljvätska, (begränsad BAL)
Prov taget med bronkoskop nedom trakea. Sköljning med ospecificerad mängd steril fysiologisk koksalt (NaCl).
Tag 5-10 mL av sköljvätskan till ett sterilt plaströr med skruvlock.
Bronksekret Prov taget med bronkoskop nedom trakea utan sköljning. Sekret överförs till sterilt plaströr med skruvkork.
Borstprov Provtagning av bronksekret sker vid bronkoskopi med en dubbellumenkateter. Borsten skall skyddas mot uttorkning efter uttagandet från bronkoskopet. Klipp ned borsten i ett rör med 1 mL steril fysiologisk koksalt (NaCl).
Trakealsekret Prov tas blint med sugkateter via endotrakealtub, trakeostoma, näsa eller mun.
Förvaring/transport

Kylförvaras i väntan på transport.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-03-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-18

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng