Sök på hela webbplatsen

Odling från nedre luftvägar - sputum, BAL, bronksköljvätska, bronksekret, trakealsekret

Indikation

Misstanke om nedre luftvägsinfektion orsakad av bakterier.

 

  • Vid misstanke om Mycoplasma pneumoniae eller Chlamydia pneumoniae rekommenderas undersökning av DNA förekomst i svalgsekret.
  • Vid misstanke om Legionella rekommenderas undersökning av DNA förekomst i sputum samt antigen i urin. 
  • Vid misstanke om Chlamydia psittaci skickas provet till externt laboratorium för undersökning av DNA förekomst i sputum.
  • För odling av mykobakterier (tuberkulos, TBC) se separat anvisning.
Analysmetod

Odling:

 kvantitativ: sputum, bronkoalveolärt lavage(BAL) och skyddad borste, trakealsekret

 kvalitativ: bronksjöljvätska, bronksekret

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange kliniska data. Särkilt viktigt att ange om patienten är immunosupprimerad då representativitetsbedömningen av sputum kan påverkas!

Provtagning

Provtagningsmateriel, se respektive provtyp nedan för mer information.

 

Provtyp Provtagning
Sputum Upphostat prov som helst tas på morgonen. Vid behov inducerat genom inhalation med hyperton NaCl och/eller med hjälp av fysioterapeut. Använd sputumburk med ytterförpackning.                                           
Bronkoalveolärt lavage (BAL) Bronkoskopspetsen kilas fast i en segmentbronk varefter sköljning görs med sammanlagt minst 100 ml steril fysiologisk koksalt (NaCl). Standardiserad metod.
Tag 5-10 mL av sköljvätskan till ett sterilt plaströr med skruvlock.
Bronksköljvätska, (begränsad BAL)
Prov taget med bronkoskop nedom trakea. Sköljning med ospecificerad mängd steril fysiologisk koksalt (NaCl).
Tag 5-10 mL av sköljvätskan till ett sterilt plaströr med skruvlock.
Bronksekret Prov taget med bronkoskop nedom trakea utan sköljning. Sekret överförs till sterilt plaströr med skruvkork.
Borstprov Provtagning av bronksekret sker vid bronkoskopi med en dubbellumenkateter. Borsten skall skyddas mot uttorkning efter uttagandet från bronkoskopet. Klipp ned borsten i ett rör med 1 mL steril fysiologisk koksalt (NaCl).
Trakealsekret Prov tas blint med sugkateter via endotrakealtub, trakeostoma, näsa eller mun.
Förvaring/transport

Provet förvaras och transporteras kylt.

Provet transporteras snarast till laboratoriet och bör nå laboratoriet inom ett dygn. 

Svarsrutiner

Svarstider

Vanligen 2 - 4  vardagar

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Anastasia Chamouza, Specialistläkare, Klinisk Bakteriologi och Virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-02-23

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-18

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng