Sök på hela webbplatsen

Nasofarynxsekret, odling

Indikation

Övre luftvägsinfektion (ÖLI) är den vanligaste enskilda diagnosen som föranleder läkarbesök. Nasofarynx  allmänodling är en vanlig provtagning vid misstanke om bakteriella ÖLI vid akut otit (terapisvikt, upprepade recidiv), laryngit, pneumoni och exacerbation av kronisk bronkit, långvarig purulent snuva hos barn, epifaryngit hos vuxna. Nasofarynxprov har dock tveksam relevans vid sinuit.

Bakteriella ÖLI orsakas vanligen av Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenzae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis och betastreptokocker grupp A, C eller G.

Renkultur eller dominerande växt av vissa agens t.ex. Jästsvamp, Stapfylococcus aureus, Enterobacterales eller Neisseria meningitidis, kan också vara relevanta fynd. 

Analysmetod

Odling

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

För in nasofarynxpinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen och låt pinnen vara kvar i 10-15 sek.

Förvaring/transport

Prov för odling sänds omgående till laboratoriet.

Om detta inte är möjligt förvaras provet i kyl i avvaktan på transport.

Förvaring i rumstemperatur eller försenad transport kan ge ett försämrat analysresultat.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-02-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng