Sök på hela webbplatsen

Nasofarynxsekret, odling

Indikation
  • Akut mediaotit (vid terapisvikt och upprepade recidiv)
  • Pneumoni
  • Exacerbation av kronisk bronkit
  • Meningit

 

OBS! Nasofarynxprov är EJ indicerat vid sinuit.


MEDICINSK BAKGRUND

Nasofarynx har en särpräglad mikroflora som skiljer sig från floran i såväl orofarynx som näsmussleregionen.  Hos friska barn 1-7 år gamla är nasofarynx regelmässigt koloniserad med en eller flera av de klassiska luftvägspatogenerna Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis och inte sällan också grupp A streptokocker. Sensitiviteten av nasofarynxodling på barn är relativt hög men specificiteten är låg. Bärarskapet minskar med åldern och man räknar med att färre än 10% av vuxna är koloniserade med någon av luftvägspatogenerna.

Växt av andra agens t.ex. Jästsvamp, Staphylococcus aureus, Enterobacterales, Corynebacterium, Neisseria meningitidis eller Dolosigranulum pigrum rapporteras generellt som bifynd om inte specifik frågeställning anges på remissen. 

Analysmetod

Odling

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange relevanta kliniska data, frågeställning samt eventuell antibiotikabehandling på remissen.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

För in nasofarynxpinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen. Rotera pinnen 180° och låt den om möjligt vara kvar 10-15 sekunder.

 

Förvaring/transport

Provet förvaras och transporteras kylt.

Förvaring i rumstemperatur eller försenad transport kan ge ett försämrat analysresultat.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Anastasia Chamouza, Specialistläkare, Klinisk Bakteriologi och Virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-11-16

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng