Sök på hela webbplatsen

Cystor / maskägg, mikroskopi

Indikation

Vid utredning av diarreér, både inhemska och efter utlandsresor, bör den initiala analysen vara PCR då det är en snabbare metod för att diagnostisera de vanligaste parasiterna t.ex. giardia och cryptosporidier. 

Patientens symtom, smittort och eventuell utlandsvistelse ska vägas in inför val av analys (PCR eller mikroskopi) och provtagning. Om båda testerna önskas krävs två olika provtagningsmaterial.

 

Mikroskopi: Patienter som har vistats utomlands i endemiska områden och för immunosupprimerade patienter, då det även kan förekomma flera andra typer av parasiter, cystor, maskar och maskägg, rekommenderas mikroskopi. För mikroskopi ska det tas ett SAF-fixativ fecesprov, d.v.s. ett provtagningsrör med sked för fecesprover och med tillsats.

E. histolytica (patogen) och E. dispar (apatogen) är morfologiskt oskiljaktiga. Specifik påvisning av E. histolytica utförs med PCR men kan EJ utföras på SAF/formalin-fixerat prov. Vid fynd av Entamoeba species med mikroskopi rekommenderas ett nytt prov taget med eSwab för PCR.


PCR: Analysen Parasit DNA, cystor rekommenderas för att påvisa de vanligaste förekommande parasiterna Cryptosporidium spp. (inkluderar C, parvum, C. hominis, C. meleagridis), Giardia intestinalis (synonym med Giardia lamblia och Giardia duodenalis), och Entamoeba histolytica från ofixerat fecesprov. Analysen utförs endast på provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork).

För ytterligare upplysningar, se laboratorieanvisning Parasit DNA cystor (PCR).

 

Primärvård och öppenvård i Sörmland: Om PCR utfaller negativt eller om patienten är svårt sjuk bör alltid kontakt tas med infektionskonsult för att bedöma om man ska gå vidare med utredning eller även initialt göra mikroskopi på feces. 

 

Särskilda iakttagelser:

Vid specifik frågeställning om Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis, Cystoisospora belli (f.d. Isospora belli), Strongyloides eller Dientamoeba fragilis skall detta anges på remissen.

- Apatogena Entamoeba kan ej särskiljas från den patogena Entamoeba histolytica med mikroskopi

- Cryptosporidium spp.,Cyclospora cayetanensis samt Cystoisospora belli (f.d. Isospora belli): För påvisning görs särskild färgning. Ange frågeställning och förekomst av immunsupression på remissen.

- Strongyloides: Frågeställning måste anges på remissen. Se nedan för provtagning.

- Dientamoeba fragilis: För optimal diagnostik är det mycket viktigt att provet ankommer till laboratoriet så fort som möjligt, senast inom 24 timmer efter provtagning. Används SAF-fixativ är det viktigt att provet tas direkt i SAF-röret eftersom trofozoiterna annars lätt förstörs. Frågeställning måste anges på remissen. Se även separat laboratorieanvisning för Dientamoeba fragilis.

- Springmask: För mikroskopisk analys av springmask skall tejpprov tas. Se nedan för provtagning.

 

 

Vid negativt svar och fortsatta kliniska besvär kan upprepad provtagning vara av värde eftersom många parasiter utsöndras intermittent.

Analysmetod

Direktpåvisning i mikroskop.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 2. Markera Cystor/maskägg.

Provtagning

Allmän information:

Prov bör tas 5-10 dagar efter att patienten fått barium, mineralolja, antibiotika (Tetracykilner), bismutsalt eller antidiarréiska medel.

Provtagning för kontroll av antibiotikabehandling bör ske tidigast två veckor efter avslutad behandling.

Utsöndring av parasiter sker intermittent varför flera prover rekommenderas.

3 st prover bör tas på 3 olika dagar, helst varannan dag.

 

Provtagningsrör med sked, för fecesprover (med SAF-fixativ).
Avföringen samlas i rent kärl eller på papper i toalettstolen.
Tag 2-3 skedar till röret. Skruva på korken ordentligt. Skaka röret så att innehållet blandas.

Feces får vid provtagningen inte komma i kontakt med vatten eller urin. Vid vattentunn avföring fyll upp till halva röret. Skaka röret väl så att prov och fixativ blandas. Viktigt att provet transporteras/skickas i ytterhylsa.


Cryptosporidier: provtagning som ovan. Ange frågeställningen på remissen.


Schistosoma (Bilharzia): Urinsamling. Det är oftast sparsamt med ägg i urin så det är viktigt att det samlas rätt. Patienten måste vara uppe och aktiv för att ägg ska följa med i vattenkastningen. Därför rekommenderas att man tar provet mellan kl.10-14. Totala urinmängden skakas ordentligt innan urin överförs och skickas i en 100ml plastbehållare. Skakas inte urinen missas ägg som sjunkit till botten av uppsamlingskärlet.  

Obs! Skicka inga dunkar med urin. De får inte förekomma i transportlådorna.

 

Springmask (Enterobius vermicularis): Vid denna frågeställning rekommenderas tejpprov.
Använd genomskinlig tejp. Tag prov från anus på morgonen, före tvättning och toalettbesök.
Den klibbiga delen av tejpen trycks mot analöppningen.
Klistra tejpen slätt på objektglaset och lägg glaset i asken för objektglas.

 

StrongyloidesProvtagningsrör med sked för feces (utan tillsats).

Förvaring/transport

Förvaras i rumstemperatur.

Kan skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Viktigt att provet transporteras/skickas i ytterhylsa.

Svarsrutiner

Svarstid: 1 - 5 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Tolkning av svar

Vid negativt svar och fortsatta kliniska besvär kan upprepad provtagning vara av värde eftersom många parasiter utsöndras intermittent.

Ackrediteringen omfattar enbart analysen "F-Parasit(cyst+mask)" med analyskod FMASK.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-11-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng