Sök på hela webbplatsen

Parasit DNA cystor (PCR)

Indikation

Vid utredning av diarreér, både inhemska och efter utlandsresor, bör den initiala analysen vara PCR då det är en snabbare metod för att diagnostisera de vanligaste parasiterna t.ex. giardia och cryptosporidier.

Patientens symtom, smittort och eventuell utlandsvistelse ska vägas in inför val av analys (PCR eller mikroskopi) och provtagning. Om båda testerna önskas krävs två olika provtagningsmaterial.

 

PCR: Analysen Parasit DNA, cystor rekommenderas för att påvisa de vanligaste förekommande parasiterna Cryptosporidium spp. (inkluderar C, parvum, C. hominis, C. meleagridis), Giardia intestinalis (synonym med Giardia lamblia och Giardia duodenalis), och Entamoeba histolytica från ofixerat fecesprov. Analysen utförs endast på provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork).

 

Mikroskopi: Rekommenderas som ett komplement tll PCR för patienter som har vistats utomlands i endemiska områden och för immunosupprimerade patienter, då det även kan förekomma flera andra typer av parasiter, cystor, maskar och maskägg. För mikroskopi ska det tas ett SAF/formalin fixerat fecesprov, d.v.s. ett provtagningsrör med sked för fecesprover med tillsats.

E. histolytica (patogen) och E. dispar (apatogen) är morfologiskt oskiljaktiga. Specifik påvisning av E. histolytica utförs med PCR men kan EJ utföras på SAF/formalin-fixerat prov. Vid fynd av Entamoeba species med mikroskopi rekommenderas ett nytt prov taget med eSwab för PCR.
För ytterligare upplysningar, se laboratorieanvisningen Cystor / maskägg, mikroskopi.

 

Primärvård och öppenvård i Sörmland: Om PCR utfaller negativt eller om patienten är svårt sjuk bör alltid kontakt tas med infektionskonsult för att bedöma om man ska gå vidare med utredning eller även initialt göra mikroskopi på feces. 

Analysmetod

Realtids-PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Markera rutan för Parasit DNA Cystor.

Ange alltid på remissen om det föreligger inhemsk smitta eller utlandssmitta.

Provtagning

Allmän information:

Prov bör tas 5-10 dagar efter att patienten fått barium, mineralolja, antibiotika (Tetracykilner), bismutsalt eller antidiarréiska medel.

Provtagning för kontroll av antibiotikabehandling bör ske tidigast två veckor efter avslutad behandling.

 

Separat prov med feces krävs för denna analys.

 

Provtagningsrör med sked, för feces (utan tillsats), se bild och hantering.

2-3 skedar feces (lös avföring) överföras till ett provtagningsrör med sked för feces (utan tillsats).Skruva på locket ordentligt.

 

Märk röret med streckkodsetikett från den mikrobiologiska remissen. Det är mycket viktigt att provtyp och analys anges tydligt!

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar. 


Svarstid: 1 - 2 dagar.


Svarstext:

Cryptosporidium spp. PÅVISAD/ej påvisad.

Entamoeba histolytica PÅVISAD/ej påvisad.

Giardia intestinalis PÅVISAD/ej påvisad.


Telefonsvar lämnas på begäran.


Fynd av de tre parasiter som ingår i testet är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-12-18

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng