Sök på hela webbplatsen

Sinusaspirat, odling

Indikation

Sinuit. Vid purulent sinuit är sinussekret mer adekvat för odling än nasofarynxsekret.

Odlingen avser i regel de luftvägspatogener som oftast orsakar övre och nedre luftvägsinfektioner, d.v.s.

Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis och betastreptokocker. Men vissa anaeroba bakterier kan också förekomma.

Analysmetod

Odling.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Bihålesekret aspireras från sinus före spolning.

Aspiratet kan skickas i plomberad spruta eller i ett sterilt plaströr med skruvlock .

Under jourtid eller lång transporttid kan sekretet tas med pinnprov.

Förvaring/transport

Snabb transport till laboratoriet.

Kylförvara om provet inte kan skickas omgående.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-03-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng