Sök på hela webbplatsen

Sperma, odling

Indikation

Bakteriell infektion i reproduktionsorganen kan orsaka infertilitet. Bakterier kan infektera olika organ i manliga genitalia inklusive testiklarna, bitestiklarna och prostata och därmed ge upphov till orkit, epididymit eller prostatit.

De vanligaste bakteriearterna som orsakar infektion i reproduktionsorganen är Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae. Män som deltar i analt samlag är mer benägna att bli smittade med E.coli eller andra fekala bakterier (tarmbakterier).

Mikrobiologisk odling av sperma kan detektera Neisseria gonorrhoeae, E.coli och andra tarmbakterier men inte Chlamydia trachomatis.

För frågeställning Chlamydia trachomatis hänvisar vi till PCR teknik, se anvisning Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, DNA/RNA.

Analysmetod

Bakterieodling.

Remiss

Pappersremissen Laboratorieremiss 2.

OBS! Precisera provtyp eller skriv sperma på remissen.


Anaerobodling utförs om det framgår av kliniska data att så är motiverat.

Provtagning

Provtagningsmateriel: Sputumburk/rör med ytterförpackning.

 

1) Töm blåsan före provtagning.

2) Tvätta penis med tillbakadragen förhud med ljummet vatten.

3) Provet tas genom masturbation (dvs på egen hand och ej genom samlag). Det är bra att få med hela mängden.

4) Provet samlas upp i sputumburken. Kondom får inte användas för uppsamling av provet, då de innehåller spermiedödande medel

5) Fäst etikett med namn och personnummer på burken.

Förvaring/transport

Prov lämnas till laboratoriet så snart som möjligt, helst inom 1 dygn.

Kylförvaring i väntan på transport.

Transporteras i kyla.

Svarsrutiner

Analyseras vardagar.

Svarstid: 2 - 4 dagar

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-03-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng