Sök på hela webbplatsen

Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, DNA/RNA

Indikation

Genitala infektioner med bakterierna Chlamydia trachomatisNeisseria gonorrhoeae och Mycoplasma genitalium är orsak till de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna, STI.

Symtomen vid gonorré och klamydia är flytningar, sveda och trängningar.

Klamydiabakterien, C. trachomatis, orsakar klamydia, dvs. cervicit, uretrit, salpingit, proktit och endometrit hos kvinnor. Hos män orsakar bakterien uretrit, epidymit och proktit.

Gonokocker, N. gonorrhoeae, orsakar gonorré, dvs. akut uretrit hos män, som obehandlad kan utvecklas till epidymit, prostatit, och uretrastriktur. Hos kvinnor är endocervix-infektioner det vanligaste.

Odling av N. gonorrhoeae kan vara svårt att utföra eftersom bakterien inte överlever länge utanför sin värd.

Molekylärbiologisk test av klamydia och gonorré har fördelen av hög känslighet och specificitet.

Läs mer


Klamydia

Klamydia orsakas av bakterien C. trachomatis. Akuta klamydiainfektioner rapporteras oftare hos män.

Det har uppskattats att 70-80% av kvinnorna och upp till 50% av männen har symtomfria klamydiainfektioner. Många infektioner hos kvinnor är därför obehandlade vilket kan leda till inflammation i äggledarna och vara en av orsakerna till infertilitet.

Mikroorganismen kan också överföras vid förlossningen och ge det nyfödda barnet konjunktivit och/eller pneumoni. Konjunktivit förekommer även hos vuxna.

Tre speciella stammar av C. trachomatis (biovar L1, L2, L3) som har en annan patogenicitet och vävnadstropism kan orsaka sjukdomen ”Lymfogranuloma venerum”.

Gonorré

Gonorré orsakas av gonokocker, bakterien N. gonorrhoeae. Asymtomatiska gonokockinfektioner förekommer oftare hos kvinnor än hos män.

En komplikation hos kvinnor är utvecklandet av bäckenbotten-inflammation (pelvic inflammatory disease) som kan vara en bidragande orsak till infertilitet.

Septisk infektion med nedslag i leder kan förekomma, men är ovanligt.

Analysmetod

Kvalitativ molekylär detektion med Aptima Combo 2 testet på Panther systemet (Hologic).

Analysen är baserad på Target capture, TMA med DKA-detektion.

TMA= Transcription Mediated Amplification, DKA= Dual Kinetic Assay

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Endast dubbelanalys utförs för Klamydia/Gonorré.

Ange på remissen om det är kontrollprov efter behandling.

Provtagning

Vid stark klinisk misstanke av gonorré och innan antibiotika sätts in, ta alltid prov för gonokockodling.

Provtagning bör ske tidigast en vecka efter smittotillfället. 

Ett intervall på 4 veckor efter avslutad behandling rekommenderas.

 

För kvinnor rekommenderas i första hand vaginalprov, för män urin, enligt Läkemedelsverket.

Samma prov (i Aptimarör) kan användas för screening av bakterierna Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae och Mycoplasma genitalium , men beställs separat.

 

Alla Aptimarör har foliefilm överst på korken, var försiktig så att den inte perforeras.

OBS!!! Provtagningspinnen får ej fuktas med transportmediet före provtagning!

 

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Vaginalsekret Aptima provtagningsset - multitest 

/ gäller även för självprovtagning

Håll i pinnen över brytskåran. För in provtagningspinnen ca 3-4cm i vagina. Rotera pinnen några varv utmed vaginalväggen, 10-30 s. Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.

Snabbguide för patienten för utskrift. 

Patientanvisning för självtaget vaginalsekret" för utskrift.

Urin Aptima provtagningsset - urinprov Patienten ska inte ha kissat under den senaste timmen. Tvätta inte undervlivet före provtagning. Samla första portionen urin (20-30 ml) i lämpligt kärl/mugg. För med pipett över 2 ml till röret, upp mellan de svarta strecken.
Cervix

 

 

 

 

 

Aptima provtagningsset -pinnprov - unisex

 

 

 

 

Avlägsna mukus/rengör portio med VIT tvättpinne och släng  efter användning. För in BLÅ provtagningspinne i cervixkanalen och rotera pinnen försiktigt i 10-30 sekunder. Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.
Uretra Patienten skall inte ha kissat under den senaste timmen. För in BLÅ provtagningspinne i uretra och rotera i 2-3 sekunder. Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.
Svalg  

 

 

Aptima provtagningsset - multitest 

 

alternativt

 

Aptima provtagningsset -pinnprov - unisex

 

 

 

Aptima provta

 

Rotera den BLÅ / ROSA  provtagningspinnen mot tonsillerna och bakre svalgväggen. Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.
Ögon, Konjunktiva Eventuellt pus och sekret kan avlägsnas med VIT tvättpinne. Stryk den BLÅ / ROSA provtagningspinnen mot insidan av det nedre ögonlocket. Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.
Rektum För in den BLÅ / ROSA provtagningspinnen 3-4 cm i rektum. Rotera pinnen mot slemhinnan. Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.
Förvaring/transport

Vätskan i provtagningsrören ska vara kvar i röret vid transport till laboratoriet. Om vätskan läckt ut, eller om röret tappats, ska ett nytt rör användas.


Provet kan förvaras upp till 10 dygn i rumstemperatur eller i kyla. 
Kortast möjliga transporttid ska dock eftersträvas.

 

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.


Svarstid: 1 - 2 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

 

Svarstext:

Chlamydia trachomatis PÅVISAD / ej påvisad.

Neisseria gonorrhoeae PÅVISAD/ ej påvisad.

 

Vid påvisad N. gonorrhoeae lämnas telefonsvar. Nytt prov för odling ska då tas så att resistensbestämning och serotypning kan utföras på framodlad stam.

 

Ej bedömbart: Enstaka prover besvaras som ”Ej bedömbart” efter 2 analysförsök. Testresultat har ej kunnat erhållas. Detta kan bero på yttre omständigheter så som val av provtyp, felaktig provtagning och transport, eller pga någon slags inhibition i just det provet. Inhibition kan bero på mycket slem, blod, fekalt material eller andra okända faktorer. Vid resultat ”Ej bedömbart” rekommenderas ny provtagning, samma och/eller annan provtyp.

Tolkning av svar

Påvisning av N. gonorrhoeae utförs med två separata test innan svar lämnas. 
Detta enligt direktiv från Socialstyrelsen, ”Falldefinition – vid anmälan enligt smittskyddslagen”, för gonorré.

Klamydia och gonorré är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-04-10

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng