Sök på hela webbplatsen

Svalgodling, rutinodling / utvidgad odling

Indikation

- Misstanke om tonsillit, faryngit.


Rutinodling innefattar betahaemolytiska streptokocker grupp A, C och G.

Resistensbestämning utföres ej rutinmässigt utan enbart på särskild begäran eller vid penicillin-allergi.

Utvidgad odling innefattar även odling för Arcanobacterium haemolyticum.

Vid frågeställning gonokocker, meningokocker, eller difteri skall detta specifikt anges på remissen.

Vid frågeställning Fusobacterium necrophorum rekommenderas i första hand prov för påvisande av bakteriellt DNA med PCR teknik.

Vid misstanke om andra patogena bakterier vid övre eller nedre luftvägsinfektion rekommenderas prov från nasofarynx eller sputum.

T-typning av grupp A streptokocker görs på begäran.

Analysmetod

Bakterieodling.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

Svalgprov från tonsillerna.

Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och för den upp och ner några gånger längs tonsillen.

Tungan skall hållas väl nedpressad så att pinnen ej vidrör denna och heller inte uvulan.

Förvaring/transport

Provet skickas till laboratoriet inom 24 timmar. Om fördröjning förväntas kan provet förvaras upp till 4 dygn i kyla i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid:

Rutinodling: 1 - 2 arbetsdagar, måndag - fredag.

Utvidgad odling: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag. Om F. necrophorum påvisas kan längre svarstid förväntas då bakterieväxt och resistensbestämning är tidskrävande.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-01-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng