Sök på hela webbplatsen

Svalgodling, rutinodling / utvidgad odling

Indikation

- Misstanke om bakteriell tonsillit, faryngit.

Rutinodling innefattar betahemolytiska streptokocker grupp A, C och G.

Utvidgad odling innefattar även odling för Arcanobacterium haemolyticum.

Vid frågeställning gonokocker, meningokocker, eller difteri skall detta specifikt anges på remissen.

Vid frågeställning Fusobacterium necrophorum rekommenderas i första hand prov för påvisande av bakteriellt DNA med PCR teknik.

Vid misstanke om andra patogena bakterier vid övre eller nedre luftvägsinfektion rekommenderas prov från nasofarynx eller sputum.

Analysmetod

Bakterieodling.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

Svalgprov från tonsillerna.

Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och för den upp och ner några gånger längs tonsillen.

Tungan skall hållas väl nedpressad så att pinnen ej vidrör denna och heller inte uvulan eftersom bakterier i normalfloran från dessa områden kan interferera med växten av bl.annat betahemolyserande streptokocker.

Förvaring/transport

Provet förvaras och transporteras kylt.

Svarsrutiner

Svarstid:

Rutinodling: 1 - 2 arbetsdagar, måndag - fredag.

Utvidgad odling: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag. 

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Anastasia Chamouza, Specialistläkare, Klinisk Bakteriologi och Virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-11-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng