Sök på hela webbplatsen

Vävnadsbitar (biopsier), odling

Indikation

Påvisande av bakterier och svamp i biopsier från ben och mjukdelar samt i icke kroppseget material från sterila lokaler.

Vävnadsodlingar tas också vid misstanke om protesinfektioner, eller som rutinodling i samband med protesoperationer. Bakterier som påvisas är ofta koagulasnegativa stafylokocker (KNS), Corynebacterium spp, Cutibacterium spp., Bacillus spp. och alfastreptokocker. S.aureus, beta-streptokocker och gramnegativa Enterobacterales spp kan också förekomma.

Vävnadsodling kan även tas inför bendonation.

Analysmetod

Bakterieodling.

Odlingstider:

Rutinodling: 10 - 14 dagar

Förlängdodling görs på misstanke om protesinfektion, särskild information på remissen samt enligt önskemål från provtagaren.   

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Sterila vävnadsbitar:

Vävnadsbiten läggs ned i steril burk/rör med anrikningsbuljong som rekvireras från laboratoriet, alternativt kan små vävnadsbitar och biopsier stoppas i sterilt rör utan tillsats, t.ex sterila urinrör. För att förhindra uttorkning av provmaterialet kan 0.5 - 1.0 mL steril koksaltlösning tillsättas.

 

Icke-sterila vävnadsbitar (t.ex. nekrotiska sår, diabetesfotsår, m.m.):

Vävnadsbitar från icke-sterila lokaler läggs ned i sterilt rör utan tillsats enligt ovan, inte i burk med buljong. Vid odling av dessa prover finns risk för överväxt av hudflora när provet inkuberas i anrikningsbuljong vilket kan försvåra tolkningen av resultatet. Därför utförs en primärodling först på labbet innan provet inkuberas i anrikningsbuljong.

 

Mykobakterier
se anvisning Mykobakterier (Tuberkulos, TBC) odling/mikroskopi/PCR.

Förvaring/transport

Rör med buljong kan förvaras och skickas i rumstemperatur. Sterila rör utan tillsats bör kylförvaras i väntan på transport. Prov bör anlända labbet samma dag som provtagning.

Svarsrutiner

Preliminärsvar skickas ut efter typning (undantag är vid klar misstanke om kontamination), efter resistensbestämning och efter tillkomst av nya fynd.

Svarstid:

- Positiva slutsvar med typning och resistensbestämning vanligen inom 6-10 dygn.

- Negativa svar mellan 10-14 dygn.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-02-19

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng