Sök på hela webbplatsen

Vävnadsbitar (biopsier), odling

Indikation

Påvisande av bakterier och svamp i biopsier från ben och mjukdelar samt i icke kroppseget material från sterila lokaler.

Vävnadsodlingar tas också vid misstanke om protesinfektioner, eller som rutinodling i samband med protesoperationer. Bakterier som påvisas är ofta koagulasnegativa stafylokocker (KNS), Corynebacterium spp. och Cutibacterium acnes. Bacillus spp. alfastreptokocker, S.aureus, beta-streptokocker och gramnegativa Enterobacterales spp kan också förekomma.

Vävnadsodling kan även tas inför bendonation.

Analysmetod

Bakterieodling.

Odlingstider:

Rutinodling: 6-10dagar

Förlängdodling vid behov   

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Vävnadsbiten läggs ned i steril burk/rör med specialbuljong som rekvireras från laboratoriet, alternativt kan små vävnadsbiter och biopsier stoppas i sterilt rör utan tillsats , t.ex sterila urinrör. För att förhindra uttorkning av provmaterialet kan 0.5 - 1.0 mL steril koksaltlösning tillsättas.


Mykobakterier
se anvisning Mykobakterier (Tuberkulos, TBC) odling/mikroskopi/PCR.

Förvaring/transport

Rör med buljong kan förvaras och skickas i rumstemperatur. Sterila rör utan tillsats bör kylförvaras i väntan på transport. Prov bör anlända labbet samma dag som provtagning.

Svarsrutiner

Preliminärsvar skickas ut efter typning (undantag är vid klar misstanke om kontamination), efter resistensbestämning och efter tillkomst av nya fynd.

Svarstid:

- Positiva slutsvar med typning och resistensbestämning mellan 6-10 dygn.

- Negativa svar efter 10 dygn.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-10

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng