Sök på hela webbplatsen

Vävnadsbitar (biopsier), odling

Indikation

Vävnadsodlingar tas vid misstanke om protesinfektioner, eller som rutinodling i samband med protesoperationer när ingen infektionsmisstanke föreligger. Bakterier som påvisas är ofta koagulasnegativa stafylokocker (KNS), Corynebacterium spp. och Propionibacterium acnes.

Vävnadsodlingar brukar även tas från exempelvis nekrotiska sår. I dessa odlingar brukar en polymikrobiell flora ses. Exempel på fynd är Enterobacteriaceae, KNS, Corynebacterium spp. och anaeroba bakterier.

Vävnadsodling kan även tas inför bendonation.

Analysmetod

Bakterieodling.

Odlingstider: Stockholm

- 10 dygn för allmän odling.
- 14 dygn då förlängd odling är begärd.
- 21 dygn, då det specifikt begärts på remissen.

 

Odlingstider: Västra Götaland

-  6 dygn för allmän odling.

- 14 dygn då förlängd odling är begärd.

 

Odlingstider: Sörmland

-  6 dygn för allmän odling.

- 14 dygn då förlängd odling är begärd.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Vävnadsbiten läggs ned i steril burk/rör med specialbuljong som rekvireras från laboratoriet.


Mykobakterier
se anvisning Mykobakterier (Tuberkulos, TBC) odling/mikroskopi/PCR.

 

Förvaring/transport

Förvaras i rumstemperatur.

Snabb transport till laboratoriet (<1 dygn).

Svarsrutiner

Svarstid (Stockholm): ca 13 - 24 dygn.

 

Svarstid (Västra Götaland): ca 9 - 17 dygn.

 

Svarstid (Sörmland): ca 9 - 17 dygn.

Skribent: Shah Jalal, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-12-18

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng