Sök på hela webbplatsen

Mykobakterier (Tuberkulos, TBC) odling/direktpåvisning/PCR

Indikation

Odling, direktpåvisning och PCR av tuberkulos och atypiska mykobakterier utförs vid speciallaboratorier, se nedan under Provtagning.

 

Vid misstanke om aktiv tuberkulos där snabb PCR önskas kan "Tuberkulos-DNA (MTB/RIF) / Sörmland och Västra Götaland" beställas som komplement till den odling/ direktpåvisning/ PCR som utförs på speciallaboratorium. Tuberkulos-DNA beställs elektroniskt.

 

Vid misstanke om latent tuberkulos beställs Quantiferon.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Se respektive TB-laboratoriums egna anvisningar för provtagning.

 

Sörmland och Stockholm – Karolinska Universitetssjukhuset

 

Västra Götaland – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Förvaring/transport

Kom ihåg att alla prover med frågeställning tuberkulos skall skickas i skyddsförpackning.

Förslut provkärl väl, inget spill får förkomma på provkärlets utsida.

Prover som transporteras inom Sverige regleras av internationella och nationella bestämmelser. Praktisk handledning inför transport av prover inom Sverige finns i foldern packa provet rätt, se under transporter.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-08-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng