Blodtransfusion - Blodkomponenter

 

Patientansvarig läkare ansvarar för ordination av en blodtransfusion samt för ordination av transfusion av en blodkomponent med särskilda egenskaper, t.ex. en bestrålad eller tvättad blodkomponent, då så är indicerat. Detta måste framgå av beställningen.

Blodcentralen tillhandhåller i vissa fall patogeninaktiverade Trombocyter. Patogeninaktivering av Trombocyter ökar säkerheten för patienten genom att eventuella bakterier, virus och parasiter oskadliggörs. Metoden har dessutom en effekt motsvarande bestrålning av blodkomponenter och minimerar risken för transfusions-associerad graft-versus-host reaktion hos mottagaren varför dessa enheter ej behöver bestrålas.

På följande länkar finns exempel på indikationer för bestrålade eller tvättade blodkomponenter.  


Blodenheter med särskilda egenskaper finns vanligtvis inte i lager, och det är därför viktigt att Blodcentralen kontaktas i god tid före önskad transfusion. Kontakta även Blodcentralen för registrering av eventuella krav på särskilda egenskaper i Blodcentralens datasystem.


Den person som ansvarar för blodtransfusionen ska i samband med de sedvanliga kontrollerna enligt Socialstyrelsens föreskrifter också förvissa sig om att de speciella kraven enligt ordinationen är uppfyllda för den aktuella blodenheten, se "Anvisning för blodtransfusion". 

 

>>>>> Information om InterInfo
 

 

 


Informationsansvariga
Sökresultat
Stäng