2021-02-11

Meddelande 2a/2021

Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

 

Gäller from 210224 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi

Förändring av referensintervallet för P-Glukos.

U- Kiralt amfetamin – nya svarsrutiner

Klinisk mikrobiologi

Utökat antal beställningsbara provtyper för Mycoplasma genitalium

Förändring i resultatpresentation av molekylärbiologiska analyser from 22/2

Ersättande analys för påvisande av IgG-antikroppar mot covid-19

Egeninitierad provtagning via 1177

 

Unilabs information  nya fakturor 

 Stockholm

1 2 3 4 5 > »
Sökresultat
Stäng