2023-11-15

Meddelande 10b/2023

Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland

 

Till kunder inom Skaraborgs Sjukhus & Primärvården Närhälsan Skaraborg

Gäller from 2023-11-29 om inget annat anges


För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi
Ny beräkning FIB-4, Pt-Leverfibros
Information kring kapillär provtagning vid beställning av P-PK (INR)
Införande av en kvantitativ metod att mäta IgG antikroppar mot nDNA på Phadia
B-Bly (Pb), B-Kvicksilver (Hg), B-Kadmium (Cd)
Klinisk mikrobiologi
Nu kan även hudskrap från fötter analyseras med molekylär metod som detekterar dermatofyt-DNAVästra Götaland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »
Sökresultat
Stäng