Så här fyller du i remissen

 

Tänk på att prov alltid skall åtföljas av remiss.

 

Följande uppgifter ska finnas med på remissen.

Använd bläckpenna (ej röd).


-  Beställare / Remitterande läkare eller annan betalningsansvarig
   Använd gärna streckkodsetikett med beställarinformation.


-  Patientidentitet


-  Provtagningstid


-  Prioritering t.ex. AKUT, Snabbsvar eller Fax svar


-  Kliniska data / Frågeställning där så efterfrågas


-  ev. Biobanksinformation


-  Önskad analys


-  Signatur av provtagare

 

För transfusionsmedicin se Blodtransfusion - Så fyller du i remissen


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng