Sök på hela webbplatsen

Allergenpaneler

Indikation

Utredningen av en allergisk reaktion ska alltid vara riktade utifrån patientens symptom- och sjukdomsbild. Analys av IgE-antikroppar mot en specifik allergen eller molekylära allergener bör följaktligen väljas i första hand.

För mer information se Allergianalyser.

 

Ju fler allergen man inkluderar vid testning, desto större är risken för falska positiva resultat och därmed övertolkning. Man bör observera att enskilda allergener i en panel har lägre känslighet än vid specifik bestämning av helextrakt.

Intag av biotin kan leda till falskt låga resultat (se nedan mer information under Interferenser).

 

Besvär orsakade av luftburna allergener, s k inhalationsallergen är mycket vanliga. För allmänt bruk finns flera olika inhalationspaneler.

Läs mer


 

  • IP6 innehåller vanliga utomhus inhalationsallergener
  • IP7 innehåller vanliga inomhus inhalationsallergener
  • IP8 innehåller en blandning av vanliga inhalationspaneler med allergener från både inomhus och utomhus miljö.

 

IP6

 (utomhus)

IP7

 (inomhus)

IP8

 (utomhus och inomhus)

Björk

 

Björk

Mögel

(C.herbarum, A. tenuis)

 

Mögel

(C.herbarum)

Gråbo

 

Gråbo

Timotej

 

Timotej

   

Råg (odlat)

 

Kvalster

(D. pteronyssinus)

Kvalster

(D. pteronyssinus)

 

Hund

Hund

 

Katt

Katt

 

Häst

 
 

Kanin

 

 

Listan med alla våra allergipaneler finns här.

Proverna sparas 4 veckor för att uppföljning och komplettering skall kunna ske.Analysmetod

Chemiluminiscens teknik.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Allergiremiss

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i kyl upp till 5 dygn.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Vid posttransport skall serum hällas av i ett avhällningsrör.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar

Proverna sparas 4 veckor för att uppföljning och komplettering skall kunna ske.

Uppföljning sker med automatik för positiva paneler om så har beställts.

Komplettering av övriga allergener utförs efter begäran. Kontakta kundtjänst för hjälp med det.

Referensintervall

<0,35 kU/L

Interferens

Intag av biotin kan leda till falskt låga resultat. Biotinmängder som finns i kosttillskott kan påverka resultatet (exempelvis hälsoprodukter som brukar användas för hår, hud och naglar).

Skribent: Mohammad Abedi, Medicinskt ansvarig läkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-09-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng