Sök på hela webbplatsen

P- Aceton

Indikation

Vid misstanke om intoxikation med isopropanol eftersom aceton är en metabolit till isopropanol. På grund av längre halveringstid hos aceton kan förekomst av enbart aceton ge biokemiskt stöd för isopropanolintoxikation. Aceton kan också ses vid tillstånd som ketoacidos och fasta.

Analysmetod

Gaskromatografi (GC).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss 

Sörmland och Västra Götaland : Laboratorieremiss Allmän 

Stockholm:Laboratorieremiss 1, Annan analys


Ingår i P-Alkoholer.

Provtagning

OBS! Punktionsstället får ej tvättas med alkoholhaltigt desinfektionsmedel.

Proppen får INTE  tas av!

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

För att förhindra avdunstning får proppen inte tas av.

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Ej posttransport.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Ej påvisbart. Gränsvärde: 2 mmol/L.

Tolkning av svar

Förekomst av aceton i plasma kan ha sitt ursprung i en intoxikation med isopropanol.

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-08-28

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng