Sök på hela webbplatsen

P- Isopropanol

Indikation

För att upptäcka isopropanolintag under de senaste timmarna före provtagning.

Analysmetod

Gaskromatografi (GC).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss 


Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss Allmän   

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys 

     

Ingår i P-Alkoholer

Provtagning

OBS! Punktionsstället får ej tvättas med alkoholhaltigt desinfektionsmedel.

Proppen får INTE tas av!

 

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

För att förhindra avdunstning av alkoholen får proppen inte tas av.

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Ej posttransport.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Ej påvisbart. Gränsvärde: 2 mmol/L.

Tolkning av svar

Isopropanol används som desinfektionsmedel och spolarvätska. Den absorberas lätt från mag- och tarmkanalen och den mesta delen metaboliseras genom oxidation till aceton.

Det finns en dålig korrelation mellan serumkoncentrationen och graden av symtom. Men koncentrationer > 8 mmol/l ger vanligen symtom och > 20 mmol/l ger ofta medvetslöshet.

Till följd av metabolismen, kan förekomst av aceton i plasma tyda på isopropanolintoxikation.

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-05-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng