Sök på hela webbplatsen

B- Hb (Hemoglobin)

Indikation

Utredning och uppföljning av anemier och polycytemier.

 

Analysen ingår i B-Blodstatus.

Analysmetod

Cellräknare, fotometri.  

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1

Provtagning

EDTA-rör, se bild och hantering.

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Förvaring/transport

Provet bör analyseras inom 24 timmar.

Om analys ej kan ske inom 24 timmar skall provet förvaras i kylskåp och kan då analyseras högst 72 timmar efter provtagningen.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
B-Hb > 17 år K 117 153 g / L
  > 17 år M 134 170  
  1 dag KM 150 240  
  2 - 6 dgr KM 140 220  
  1 - 2 v KM 130 200  
  2 - 4 v KM 100 180  
  1 - 3 mån KM 100 160  
  4 mån - 1 år KM 100 140  
  1 - 6 år KM 100 150  
  7 - 10 år KM 105 150  
  11 - 17 år KM 110 150  

K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Förhöjda hemoglobinkoncentrationer innebär polycytemi, som kan vara absolut med ökad erytrocytmassa eller relativ med lägre plasmavolym. Låga hemoglobinkoncentrationer innebär anemi.

Hemoglobinkoncentrationen är 5-10% högre hos uppegående än hos liggande individer p.g.a. ändrad fördelningen av vätska mellan de intra- och extravaskulära rummen. Högre hemoglobinkoncentration kan observeras hos manligt kön redan under tonårsperiod.

Vid akut blodförlust, kan hemoglobinkoncentrationen förbli initialt oförändrad tills plasmavolymen återställs.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng