Sök på hela webbplatsen

B- Blodstatus

Indikation

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande bild över blodets olika celler.


Blodstatus omfattar:             

B-LPK, B-HbB-EPK, B-MCV, B-MCH, B-EVF och B-TPK.

Analysmetod

Cellräknare. 

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1 

Provtagning

EDTA-rör (4-5 mL), se bild och hantering.

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Förvaring/transport

Venöst prov: bör analyseras inom 24 timmar.

Om analys ej kan ske inom 24 timmar skall provet förvaras i kylskåp och kan då analyseras högst 72 timmar efter provtagningen.

 

Kapillärt prov: bör analyseras inom 6 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Se respektive ingående analys.

Tolkning av svar

Se respektive ingående analys.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-10-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng