Sök på hela webbplatsen

B- LPK (leukocyter, partikelkoncentration)

Indikation

B-leukocyter används som en allmän screening vid diverse frågeställningar såsom infektioner, monitorering av strål- eller cellgiftsbehandling.

Ingår i B-Blodstatus.

Analysmetod

Cellräknare.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

EDTA-rör (4-5 mL), se bild och hantering.

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Förvaring/transport

Venöst prov hållbart 72 timmar i rumstemperatur eller kyl.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
B- LPK Vuxna KM 3,5  8,8  x109/L
   Barn:        
   <1 dag KM 9,0 30,0  
   2 - 7 dgr KM 5,0 25,0   
   8 dgr - 4 v. KM  5,0  20,0   
   4 v. - 4 mån KM  6,0  18,0   
   4 mån - 4 år KM  6,0 15,0  
   4 - 8 år KM 4,5 14,5  
   8 - 12 år KM 4,0 12,0  
  12 - 18 år KM 4,0 10,0  

K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Avvikande resultat bör tolkas I förhållande till patientens kliniska bild.

Komplettering med differentialräkning av B-celler kan behövas.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-11-14

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng