Sök på hela webbplatsen

P- Osmolalitet

Indikation

Utredning av avvikande natriumkoncentrationer.

Intoxikation (t.ex. etylenglykol, alkohol, metanol).

Misstanke om vattenbalansrubbning vid diabetes insipidus, vattenintoxikation eller vattenbrist.

Analysmetod

Osmometri, fryspunktsbestämning av vattenhaltiga lösningar.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1

Provtagning

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 4 dygn i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

280 - 300 mOsm/kg

Tolkning av svar

-  Hyperosmolalitet beror oftast på hypernatremi. Andra osmotiska aktiva substanser som ökar osmolaliteten vid förhöjd koncentration är glukos, urea, alkoholer (intoxikation). läkemedel (mannitol, glycerol).

-  Hypoosmolalitet innebär alltid hyponatremi av olika orsaker; hjärtsvikt, levercirros, nefrotisk syndrom. Osmolalitet i plasma är även sänkt under graviditets tredje trimester och i samband med läkemedel som tiazider och cyklofosfamid.

-  P-Osmolalitet bedöms bättre tillsammans med andra faktorer såsom natrium och andra elektrolyter, urinosmolalitet, vätskeintag och blodvolym.

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng