Sök på hela webbplatsen

U- Osmolalitet

Indikation

-  Vid utredning av hypoosmolal polyuri och tubulära skador. Utvärdering av njurarnas förmåga att koncentrera urinen.

-  Som del i utredningen av syndrome of inappropriate ADH secretion (SIADH).

-  Som del i monitoreringen av vissa intesivvårdspatienter. 

Analysmetod

Osmometri, fryspunktsbestämning av vattenhaltiga lösningar.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Gäller frågeställningen njurarnas koncentrationsförmåga skall provtagningen föregås av 8-10 timmars vätskekarens (detta innebär att patienten inte får äta eller dricka).

Vid övriga frågeställningar ställs inga speciella krav på intag av vätska.


Skicka 5 mL urin i ett avhällningsrör för urin.

Förvaring/transport

Provet är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 4 dygn i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

> 750 mOsm/kg.

Avser prov efter ca 8-10 timmars vätskekarens och förutsatt att glukosuri och proteinuri inte föreligger.

 

> 800 mOsm/kg  

Avser prov efter desmopressintest och förutsatt att glukosuri och proteinuri inte föreligger.

 

160 - 990 mOsm/kg

Avser 24 h urinsamling utan vätskerestriktion och förutsatt att glukosuri och proteinuri inte föreligger.

Tolkning av svar

Normalt resultat efter törst talar för en normal ADH-insöndring och effekt.

Törstprovet kan bli falskt lågt hos patienter med ödem eftersom de kan ta vätska från deras inre vätskedepåer.

Ett enskilt prov för U-Osmolalitet kan inte bedömas separat utan hänsyn får tas till andra faktorer såsom natrium och andra elektrolyter, plasmaosmolalitet, vätskeintag och blodvolym.

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng