Sök på hela webbplatsen

Spermaprov - Sörmland (Infertilitetsutredning/Kontroll efter vasektomi).

Indikation

1. Infertilitetsutredning.

2. Kontroll efter vasektomi (bör ske tidigast 3 månader efter operation).

Analysmetod

Makroskopisk och mikroskopisk undersökning.

 

Makroskopisk bedömning av viskositet, färg och volym.

Mikroskopisk bedömning av agglutination, spermieantal, spermiekoncentration, spermiemotilitet, spermievitalitet.

Remiss

Remiss för utskrift Laboratorieremiss Spermaprov Sörmland 

Provtagning

Provtagningsburk - Spermaanalys

Provtagningsburk kan beställas här

 

Anvisningar till patienten angående tidsbeställning, provtagning och inlämning av provet

finns på flera språk för utskrift:

På svenska - Anvisningar till patienter som lämnar spermaprov i Sörmland

På engelska - Instructions for patients submitting sperm samples in Sörmland

På spanska - Instrucciones para la recolección de una muestra de semen en Sörmland

På arabiska - تعليمات للمرضى الذين يقدمون عينات من الحيوانات المنوية في سورملاند

Förvaring/transport

Provet ska lämnas in till labb inom 30 minuter.

Utsätt inte provet för kyla (förvara provet mellan 20-37 grader). Detta är extra viktigt under den kalla årstiden. 

Svarsrutiner

Analys utförs upp till 2 dagar/vecka

Referensintervall

Variabel

Enhet

 

Ejakulatvolym

ml

1,5-6,0

Koncentration

milj/ml

≥20

Total antal

miljoner

≥40

Andel levande

%

≥40

Rörliga spermier

 

 

Progressiva spermier

%

≥40

Snabbt framåtrörliga

%

≥25

 

Referens: ANOVA, 2019

Medicinsk bakgrund

Subfertilitet hos män är ett globalt problem. Epidemiologiskt är 1 på 7 par klassade som subfertila. Spermiedysfunktion är den vanligaste orsaken till manlig subfertilitet. Det går dock inte att fastställa subfertilitet endast genom spermiekoncentration, utan andra variabler måste utvärderas såsom spermiemotilitet, spermievitalitet och spermiemorfologi.

Sperma är ingen homogen vätska. Det består främst av vätska från sädesblåsorna samt prostatavätska. Vätskorna blandas utanför kroppen. Spermierna utlöses i det första ejakulatet tillsammans med prostatavätska. Det är därför viktigt att få information om hela spermieprovet har samlats upp i provkärlet.

Även faktorer som abstinens är viktigt för att få en uppfattning om spermieantal. 3-7 abstinensdagar rekommenderas innan provlämning.

Spermaprov efter vasektomi rekommenderas 3 månader efter operation. Det är viktigt att inga levande spermier påvisas i provet. 

Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-11-29

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng