Sök på hela webbplatsen

Cervixsekret, odling

Indikation

Bakterieodling på cervixsekret. Kliniska upplysningar är viktiga för bedömning av provet.

Uppgifter om eventuell graviditet eller intrauterin fosterdöd är särskilt viktigt.

För riktad odling av Grupp B streptokocker (GBS), gonokocker eller jästsvampar skall detta anges på remissen.

 

För molekylär analys (DNA/RNA/TMA) av Klamydia, Gonorré och/eller Mycoplasma genitalium krävs andra analyser och därför också speciell provtagning.

Se separata anvisningar, Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, DNA/RNA samt Mycoplasma genitalium, DNA/RNA.

Analysmetod

Odling

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

 

Cervix

Portio friläggs med spekulum, torka portio med steril tork.

Rotera pinnen i cervixkanalen.

Dra tillbaka pinnen utan att vidröra vaginalväggen.

Förvaring/transport

Kylförvaring i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Naieya Eriksson, ST-läkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-03-10

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng