Sök på hela webbplatsen

Mycoplasma genitalium, DNA/RNA

Indikation

Genitala infektioner med bakterierna Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae och Mycoplasma genitalium är orsak till de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna, STI.

Patienter med symtom som inte är positiva för varken C. trachomatis eller N. gonorrhoeae kan istället vara smittade med M. genitalium.

Bakterien M. genitalium orsakar urinrörsinflammation (uretrit) hos män och inflammation av livmodertappen (cervicit) hos kvinnor och smittar sexuellt, liksom de två välkända patogenerna C. trachomatis och N. gonorrhoeae.

Behandlingssvikt kan orsakas av makrolidresistens (Azitromyzin) och /eller kinolonresistens (Moxifloxacin) hos M. genitalium. Makrolidresistens orsakas av mutationer i 23S rRNA genen, position A2058 eller A2059. Enstaka fall av kinolonresistens har också observerats.

Läs mer


Det är heller inte ovanligt att patienter kan bära på M. genitalium och samtidigt ha gonorré eller klamydia.

Symtomen vid M. genitalium infektion är desamma som vid gonorré och klamydia, dvs flytningar, sveda och trängningar.

Uretrit och cervicit kan också leda till komplikationer. Hos män ses bitestikelinflammation (epididymit) och prostatainflammation (prostatit). Hos kvinnor förekommer äggledarinflammation (salpingit) och inflammation i livmoderslemhinnan (endometrit). Buksmärta och blödningar är klassiska tecken på salpingit och dessa förekommer hos patienter positiva för M. genitalium.

Infektionen kan också leda till utomkvedshavandeskap och eventuellt infertilitet.

Hos båda könen kan en komplikation vara inflammation i lederna, så kallad reaktiv artrit.

Asymtomatiskt bärarskap förekommer liksom hos C. trachomatis.

Prevalenssiffror talar för att M. genitalium är vanligt förekommande.

Analysmetod

Kvalitativ molekylär detektion med Aptima Mycoplasma genitalium testet på Panther systemet (Hologic).

Analysen är baserad på Target capture, TMA med HPA-detektion.

TMA= Transcription Mediated Amplification, HPA= Hybridization Protection  Assay

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.


Ange på remissen om det är kontrollprov efter behandling.

Provtagning

Provtagning bör ske tidigast en vecka efter smittotillfället. 

Ett intervall på 4 veckor efter avslutad behandling rekommenderas.

 

För kvinnor rekommenderas i första hand vaginalprov, för män urin, enligt Läkemedelsverket.

Samma prov (i Aptimarör) kan användas för screening av bakterierna Chlamydia trachomatis,/Neisseria gonorrhoeae och Mycoplasma genitalium, men beställs separat.

 

Alla Aptimarör har foliefilm överst på korken, var försiktig så att den inte perforeras.

OBS!!! Provtagningspinnen får ej fuktas med transportmediet före provtagning!

 

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Vaginalsekret Aptima provtagningsset - multitest 
/ gäller även för självprovtagning
Håll i pinnen över brytskåran. För in provtagningspinnen ca 3-4cm i vagina. Rotera pinnen några varv utmed vaginalväggen, 10-30 s.Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.

Snabbguide för patienten för utskrift.
Urin Aptima provtagningsset - urinprov Patienten ska inte ha kissat under den senaste timmen. Tvätta inte underlivet före provtagning. Samla första portionen urin (20-30 ml) i lämpligt kärl/mugg. För med pipett över 2 ml till röret, upp mellan de svarta strecken.
Cervix

Aptima provtagningsset- pinnprov - unisex 

Avlägsna mukus/rengör portio med VIT tvättpinne och släng efter användning. För in BLÅ provtagningspinne i cervixkanalen och rotera pinnen försiktigt i 10-30 sekunder. Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.
Uretra Patienten skall inte ha kissat under den senaste timmen. För in BLÅ provtagningspinne i uretra och rotera i 2-3 sekunder. Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.
Övriga provtyper: Svalg, Rektum, Penisöppning

Aptima provtagningsset- pinnprov - unisex

 alternativt

 Aptima provtagningsset - multitest  

Håll i den BLÅ / ROSA pinnen över brytskåran. Rotera provtagningspinnen några varv. Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.

 

Genotypisk resistensbestämning

Bakterien är normalt känslig för Azitromycin och Moxifloxacin som behandlingsalternativ. Dock kan behandlingssvikt orsakas av makrolidresistens (Azitromycin) och/eller kinolonresistens (Moxifloxacin) hos M. genitalium.

 

Makrolidresistens: 
Vid positivt utfall av M. genitalium för alla provtyper utförs alltid analys av makrolidresistens (Azitromycin). Makrolidresistens analyseras internt inom Unilabs för de fem vanligaste mutationerna i position A2058/A2059. Svarstid ca 7 arbetsdagar.

 

Kinolonresistens: 
Resistensbestämning mot Kinolon (Moxifloxacin) utförs endast på begäran.

Om resistensbestämning av Kinolonresistens önskas i efterhand, meddela laboratoriet inom 7 dagar, ring kundtjänst.


Vid förfrågor om Kinolonresistens skickas provet taget i Aptimarör vidare till SSI (Statens Serum Institut, Köpenhamn). Svarstid ca 2-3 veckor.

Förvaring/transport

Vätskan i provtagningsrören ska vara kvar i röret vid transport till laboratoriet. Om vätskan läckt ut, eller om röret tappats, ska ett nytt rör användas.

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

 

OBS!

Hologic har utökat utgångsdatumen på "Aptima provtagningsset - multitest" och "Aptima provtagningsset - urinprov", klicka på respektive provtagningsset för berörda lotter.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.


Svarstid Mycoplasma genitalium (screen): 1 - 2 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Svarstext: Mycoplasma genitalium PÅVISAD / ej påvisad

 

Ej bedömbart: Enstaka prover besvaras som ”Ej bedömbart” efter 2 analysförsök. Testresultat har ej kunnat erhållas. Detta kan bero på yttre omständigheter så som val av provtyp, felaktig provtagning och transport, eller pga någon slags inhibition i just det provet. Inhibition kan bero på mycket slem, blod, fekalt material eller andra okända faktorer. Vid resultat ”Ej bedömbart” rekommenderas ny provtagning, samma och/eller annan provtyp.

 

Svarstid Makrolidresistens: 7 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Svarstext: Mutation associerad med makrolidresistens EJ påvisad, Makrolidresistens PÅVISAD, Makrolidresistens ej bedömbar.

Vid resultat "Ej bedömbar" besvaras analysen även med kommentaren ”Svagt positivt prov, resistensbestämning kan ej utföras.”.

M. genitalium ingår ej i Smittskyddslagen.

Ackrediteringen omfattar ej "Övriga provtyper".

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-05-10

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng