Sök på hela webbplatsen

Svampodling, Jästsvamp (Candida)

Indikation

Påvisande av jästsvamp, framför allt tillhörande Candida-släktet. 

Från hud (fuktiga hudveck), vätskande nagelband, slemhinnor (ex. genitala, munhåla), sterila punktat, dränspets, kärlkateterspets, blod (blododling) och urin.

 

Läs mer


Candida spp finns normalt i munhålan, luftvägarna, mag-tarmkanalen och genitalia. Därför krävs en typisk klinisk bild och riktiga fynd. Djup candidos såsom endokardit, meningit, endoftalmit är fruktade komplikationer hos patienter med nedsatt immunförsvar.

 

För påvisande av dermatofyter i naglar och hudskrap hänvisas till molekyläranalysen, Dermatofyter, DNA/PCR.

För hudskrap från hårbotten och hårprov rekommenderas odling för dermatofyter och inte molekylärmetoden då det kan förekomma många olika arter av dermatofyter i denna typ av prov, se laboratorieanvisning Dermatofyter, odling.


Analysmetod

Odling

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

Provtagning som vid bakterieodling på motsvarande provtyp.

 

Blododling: se laboratorieanvisning Blododling.

Urinodling: se laboratorieanvisning Urinodling.

Förvaring/transport

Kylförvaring i väntan på transport. (Blododlingsflaskor förvaras i rumstemperatur).

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla. (Blododlingsflaskor transporteras i rumstemperatur.)

 

Obs! Sterila punktat samt blododlingar skickas till laboratoriet för omhändertagande inom samma dygn. 

Svarsrutiner

Svarstider:

Pinnprov/Urinodling: 2 - 4 dagar

Blododling: 2 - 10 dagar

Avser arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-23

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng