Sök på hela webbplatsen

Svampodling, Jästsvamp (Candida)

Indikation

Påvisande av jästsvamp, framför allt tillhörande Candida-släktet. 

Från hud (fuktiga hudveck), vätskande nagelband, slemhinnor (ex. genitala, munhåla), sterila punktat, dränspets, kärlkateterspets, blod (blododling), luftvägsprov och urin.

 

Läs mer


Candida (jästsvamp) kan definieras som encelliga svampar som förökas genom knoppning varvid nya jästceller (blastokonidier) bildas. Candida spp kan ingå i normalfloran och finns normalt i munhålan, luftvägarna, mag-tarmkanalen och genitalia. Därför krävs en klinisk bedömning av relevansen. Djup candidos såsom endokardit, meningit, endoftalmit är allvarliga komplikationer hos patienter med nedsatt immunförsvar.

 

För påvisande av dermatofyter i naglar hänvisas till den  molekylära analysen, Dermatofyter, DNA/PCR.

För hudskrap och hårprov rekommenderas odling för dermatofyter och inte den  molekylära metodenen då det kan förekomma många olika arter av dermatofyter i denna typ av prov, se laboratorieanvisning Dermatofyter, odling.


Analysmetod

Odling och eventuell resistensbestämning.

Invasiva isolat resistensbestäms om möjligt.

I övrigt utförs resistensbestämning efter särskild beställning av remittent eller om laboratoriets läkare bedömt att det är indicerat (kliniska uppgifter såsom immunosuppression, pågående behandling, upprepade fynd etc).

 

Alla isolat sparas i 10 dagar för att möjliggöra efterbeställning av resistensbestämning.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

Provtagning som vid bakterieodling på motsvarande provtyp.

 

Blododling: se laboratorieanvisning Blododling.

Urinodling: se laboratorieanvisning Urinodling.

Förvaring/transport

Kylförvaring i väntan på transport. (Blododlingsflaskor förvaras i rumstemperatur).

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla. (Blododlingsflaskor transporteras i rumstemperatur.)

 

Obs! Sterila punktat samt blododlingar skickas till laboratoriet för omhändertagande inom samma dygn. 

Svarsrutiner

Svarstider:

Pinnprov/Urinodling: 2 - 4 dagar. Vid resistensbestämning förlängs svarstiden.

Blododling: 2 - 10 dagar

Avser arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-10-10

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng