Sök på hela webbplatsen

Fecespanel bakterier

Salmonella, Shigella/EIEC, Campylobacter, Yersinia enterocolitica, EHEC, Clostridioides difficile

Indikation

Gastroenterit.

Smittspårning och uppföljning.

Kontroll av livsmedelsarbetare efter utlandsresa.

 

Clostridioides difficile: antibiotika-associerad diarré, pseudomembranös kolit


I denna panelanalys ingår molekylär detektion av specifika gener hos Salmonella, Shigella/EIEC, Campylobacter,Yersinia enterocolitica, EHEC samt Clostridioides difficile.

Läs mer


Salmonella-bakterier kan förekomma i kontaminerade livsmedel och då orsaka utbrott. Smitta kan också överföras vid kontakt med djur, så kallad zoonotisk spridning (ex nötkreatur, höns, gris, hund, katt), och direkt mellan människor via avföring.

 

Shigella-bakterier sprids via smittade födoämnen (ex grönsaker bevattnade med förorenat vatten) och kan sedan spridas vidare med avföring. Kontaktsmitta förekommer också vid dåliga sanitära förhållanden. Shigella har en mycket låg infektionsdos, endast 10-100 bakterier behövs för att bli smittad. Shigella och EIEC kan inte särskiljas med enbart denna molekylär metod. Infektion med EIEC (enteroinvasiv E. coli) karakteriseras av dysenterisymtom med feber, smärtor och blodiga slemmiga diarréer. EIEC är mycket sällsynt i Sverige men kan förekomma som importfall. Generna ipaH och invE, markörer för den invasiva plasmiden som detekteras hos EIEC, förekommer även hos Shigella.


Campylobacter är en vanlig bakterie som finns hos både människor och djur över hela världen. Infektionen kan smitta, ofta via avföring eller kontaminerade livsmedel, från djur till människa och är en zoonotisk sjukdom. De vanligaste arterna som orsakar gastroenterit hos människa är C. jejuni och C. coli. Metoden upptäcker även C. lari och C. upsaliensis.

 

Yersinia enterocolitica orsakar sjukdom hos människa och är patogena. Yersinia-bakterier förekommer i miljön i hela världen. Grisar antas kunna sprida smitta till människor och är då en zoonotisk infektion. Smitta kan också överföras via livsmedel och förorenat vatten. Y. pseudotuberculosis identifieras inte med denna analys


EHEC (Enterohemorragisk E. coli) betecknas även STEC (shigatoxinliknande E. coli) och VTEC (verocytotoxinproducerande E. coli). I Sverige brukar benämningen VTEC användas inom veterinärmedicin då djur är koloniserade med enterohemorragiska E. coli. Bakterierna koloniserar tjocktarmen genom att adherera till mukosan, vilket initieras av en molekyl på bakterieytan som kallas intimin. Intimin är en virulensfaktor (adhesin) som kodas av genen eaeA (adhesionsgen). Bakterierna producerar shigatoxin (Stx) som anses vara den huvudsakliga virulensfaktorn. Toxinerna ger skador i tarmen vilket i många fall resulterar i blodiga diarréer. ­­­­­­­­Dessa kan också orsaka hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) som associeras med svår njurpåverkan och trombocytopen purpura.

Analysmetod

PCR, och efterföljande odling i vissa fall. 

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange på remissen om det föreligger inhemsk eller utlandssmitta (namnge land så att vi kan komplettera labbanmälan till Sminet), eventuell smittkälla samt om patienten är känd smittbärare och det är ett kontrollprov. Ange om det finns en föregående antibiotikabehandling.

 

Vid frågeställning Aeromonas, Plesiomonas eller Vibrio var vänlig ange detta tydligt på remissen då dessa agens inte ingår i denna panel. Beställ Fecesodling Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio.

Separat beställd molekylär analys för endast Clostridioides difficile, se laboratorieanvisning.

Provtagning

Avföringsprov, feces

Provtagningsrör med sked, för feces (utan tillsats), se bild och hantering.

2-3 skedar feces (lös avföring) överföras till ett provtagningsrör med sked för feces (utan tillsats).

Obs! Överfyll ej.

Skruva på locket ordentligt.

Förvaring/transport

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Ankomst till laboratoriet inom 24 timmar ger bästa möjligheter att odla fram shigella och campylobacter när PCR är positiv för dessa. Längre ankomsttider till labbet påverkar dock inte grundundersökningen med PCR.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

VG, Stockholm: Analys utförs måndag - lördag.

Sörmland: Analys utförs måndag - fredag.


Svarstid: 1 - 2 dagar.


Svarstext Fecespanel bakterier:

Salmonella PÅVISAD / ej påvisad

Shigella/EIEC PÅVISAD / ej påvisad

Campylobacter PÅVISAD / ej påvisad

Yersinia enterocolitica PÅVISAD / ej påvisad

EHEC (stx1 och/eller stx2) PÅVISAD / ej påvisad

Clostridioides difficile toxingen PÅVISAD / ej påvisad

 

Separat svar med efterföljande odling förekommer vid relevanta fall.

 

Fynd av Salmonella, Campylobacter och EHEC med denna metod är anmälningspliktiga som fall enligt Smittskyddslagen.

Fynd av Shigella/EIEC med metoden är anmälningspliktig som misstänkt fall och om Shigella kan odlas fram sen ska det kompletteras i anmälan som bekräftat fall.

Fynd av Yersinia enterocolitica med denna metod är anmälningspliktig som misstänkt fall och om en Yersinia entercolitica (förutom biotyp 1A) odlas fram sen ska det kompletteras i anmälan som bekräftat fall.

 

Nya fall av Salmonella och EHEC telefonbesvaras. Framodlad Shigella telefonbesvaras.

Ny inhemsk Salmonella skickas till Folkhälsomyndigheten för vidare typning.

Vid påvisning av EHEC kommer odlingsförsök att utföras på externt laboratorium.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-05-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng