Sök på hela webbplatsen

Fecespanel virus, DNA/RNA (noro, sapo, adeno, rota, astro)

Indikation

- Vid frågeställning viral gastroenterit

- Magsjuka med diarré och kräkningar

- Misstanke om vinterkräksjuka

I fecespanelen ingår analys av 6 agens;
Calicivirus (Norovirus genogrupp I och II, Sapovirus genogrupp I, II, IV, V), Adenovirus serotyp 40 och 41, Rotavirus grupp A samt Astrovirus  genotyp 1-8.

 

Läs mer


Calicivirus (RNA), Noro, Sapo

I virusfamiljen Caliciviridae ingår två virustyper, Norovirus (den vanligaste förekommande varianten av calicivirus) och Sapovirus. Norovirus delas in i två genogrupper, genogrupp 1 (GI) och genogrupp 2 (GII).

Calicivirusinfektioner förekommer i alla åldrar, vid nosokomial smitta och livsmedelssmitta. Utbrott kan förekomma under hela året, men är vanligast under vinterhalvåret.

Inkubationstiden är kort, 1-2 dagar, och kliniken är typisk: patienten insjuknar akut med illamående och kräkningar, krampliknande buksmärtor, diarré, feber och muskelvärk. Symptom varar oftast 1-2 dygn. Smittsamheten från kräkningar och diarréer är hög.


Rotavirus (RNA)
Rotavirus anges som dominerande etiologiskt agens globalt vid akut gastroenterit hos barn i åldern ½ - 3 år. Äldre kan också insjukna.

Rotavirusinfektioner uppträder huvudsakligen under vinterhalvåret, överförs fekalt-oralt och inkubationstiden är 1-3 dagar. De vanligaste symptomen vid rotavirusinfektion är kräkningar och diarré, ibland med dehydrering som följd. Smittsamheten är som störst under det akuta sjukdomsstadiet och troligen en tid därefter.


Adenovirus (DNA)
Adenovirus är efter rotavirus den vanligaste orsak till febril diarré hos små barn, och förekommer året runt. Adenovirusinfektioner  kan ge symptom från luftvägarna, gastrointestinalsystemet eller ögon, beroende på serotyp. Av de 49 serologiska typer som har identifierats, är typ 40 och 41 de som är associerade med akuta gastroenteriter. Viruset utsöndras i stora mängder i faeces och kan kvarstå under flera månader. Inkubationstiden för adenovirus är 7-10 dagar vid tarminfektion.


Astrovirus (RNA)
Astroviruset har 8 serotyper där serotyp 1 dominerar i de flesta länder.Viruset är orsak till <10% av gastroenterit hos barn, men förekommer i större utsträckning hos personer med nedsatt immunförsvar. Viruset kan också ge gastroenterit hos äldre. Hos friska vuxna orsakar astrovirus en mildare form av gastroenterit än calicivirus och rotavirus, men kan också vara helt asymtomatisk. Smittan är fekal-oral.

Analysmetod

Realtids-PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

 

På vissa av våra akutsjukhus i StockholmSörmland samt Västra Götaland erbjuds analysen "Akut/Dygnet runt- Norovirus" med en svarstid på ca 2 timmar.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Calicivirus (Noro och Sapo), Adenovirus, Rotavirus och Astrovirus analyseras med PCR på ett och samma fecesprov.

Provtagning

Provtagning bör ske så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, helst inom första dygnet.

Prov från feces, vilket är att föredra, alternativt prov från rektum.

Prov från kräkning utförs ej.

 

Avföringsprov, feces

Pinnprov, provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork), se bild och hantering.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar. 

Telefonsvar lämnas på begäran eller enligt lokal överenskommelse.

 

Svarstext:

Norovirus (Genogrupp 1) PÅVISAD/ ej påvisad

Norovirus (Genogrupp 2) PÅVISAD/ ej påvisad                                                                                      

Sapovirus PÅVISAD/ ej påvisad

Rotavirus PÅVISAD/ ej påvisad

Adenovirus PÅVISAD/ ej påvisad

Astrovirus PÅVISAD/ ej påvisad

Se också lokala anvisningar om viral gastroenterit och magsjuka.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng