Sök på hela webbplatsen

Övre luftvägspanel, multiplex DNA/RNA

Trivialnamn profil (kemi): NPH-Luftvägspanel

Beställarkod: PRNPLUFT

Trivialnamn undersökning (mikro): Luftvägspanel-NPH

Beställarkod: ULUFTV

Indikation

Övre luftvägsinfektion.

OBS! Det ”nya coronaviruset” som orsakar COVID-19 (dvs SARS-CoV-2) ingår i panelen och påvisas from 2020-10-07 med denna metod. 

Påvisning av virus med molekylärbiologiska metoder (PCR) är begränsat till sjukdomens första 1-2 veckor.

Både bakterier och virus kan orsaka luftvägsinfektioner av varierande svårighetsgrad, där de svåraste fallen förekommer hos barn, äldre och immunsupprimerade individer. Infektiösa agens kan vara svåra att skilja kliniskt från varandra.

Luftvägspanelen är främst avsedd för användning vid utvidgad diagnostik av akut svåra övre luftvägsinfektioner, speciellt med tanke på virusinfektion. Atypiska agens kan också detekteras. 

Under pågående influensasäong är analys av Influensa A/B och RSV RNA ofta fullt tillräckligt för diagnos.

Metoden påvisar 17 luftvägsvirus och 4 bakterier (se nedan). Enterovirus påvisas med denna metod, men kan inte särskiljas från Rhinovirus. För mer information om allvarlig luftvägssjukdom orsakat av enterovirus D68 se Folkhälsomyndighetens hemsida.        

Analysmetod

Multiplex realtids-PCR (DNA/RNA) på FilmArray, för mer information klicka här.

De ingående analyserna utförs endast tillsammans.

Det ”nya coronaviruset” som orsakar COVID-19 (dvs SARS-CoV-2) ingår i panelen och påvisas med denna metod. Panelen är specifik för vardera av de sex Coronavirus som ingår nedan.

I luftvägspanelen ingår PCR-analys av 17 luftvägsvirus och 4 bakterier:

Influensa A
Influensa B
RSV A/B 
Adenovirus
Humant metapneumovirus hMPV
Coronavirus 229E
Coronavirus NL63
Coronavirus OC43
Coronavirus HKU1
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2, COVID-19)
Parainfluensavirus, PIV 1
Parainfluensavirus, PIV 2
Parainfluensavirus, PIV 3
Parainfluensavirus, PIV 4
Rhinovirus/Enterovirus
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis

Remiss

Stockholm:

Capio S:t Görans Sjukhus: Remiss/beställning via klinisk kemis elektroniska beställningskatalog i Cosmic.

Övriga kunder i Stockholm: Elektronisk remiss/beställning eller pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Västra Götaland:

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremissen Laboratorieremiss 2. För akutbeställning se Akut / dygnet runt - Luftvägspanel, SkaS Skövde / Lidköping.

 

Sörmland:

Remiss/beställning via klinisk kemis elektroniska beställningskatalog

 

Ange datum för symtomdebut och smittland.

Enterovirus påvisas med denna metod men kan inte särskiljas från Rhinovirus. Vid behov av specifik analys för Enterovirus D68 (EV D68) v.g. ange detta i remissens anamnesruta så vi kan ombesörja analys på externt laboratorium.

Provtagning
Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Nasofarynxsekret Pinnprov, se provtagningsmateriel. Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. Prov tas med provtagningspinne som, via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen.
Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska så att spetsen på pinnen täcks av lösningen. Bryt av av pinnen vid skåran.
Förvaring/transport

Förvaring: Kan förvaras upptill 5 dagar i kyl i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

 

När dessa prover lämnas till laboratoriet på Capio S:t Görans Sjukhus ska de lämnas in vid laboratoriets provinlämningslucka samt kontakta personalen.

Svarsrutiner

Stockholm: Svarstid 1 - 2 dagar, utförs alla dagar i veckan.

Sörmland: Svarstid 1 - 2 dagar, utförs alla dagar i veckan.

Västra Götaland: Svarstid 1 - 2 dagar, utförs alla dagar i veckan.

 

Svarstext: art PÅVISAD / ej påvisad / ej bedömbar

 

Upplysningar om eventuell anmälningsplikt enligt smittskyddslagen kommenteras i förekommande fall.

Tolkning av svar

Svaret ska tolkas utifrån klinisk bild och övriga diagnostiska tester.

Ackrediteringen omfattar inte alla agens som ingår i denna panel. 

Ackrediteringen omfattar:

Influensa A, influensa B, RSV, SARS-CoV-2, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-01-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng