Sök på hela webbplatsen

Nässekret, odling

Indikation

Akut rinit, ensidig långdragen sekretion från näsan och atrofisk rinit (stinknäsa).

Snuva och lokala infektioner i näsan.

Ett primärt viralt inflammatoriskt tillstånd i nässlemhinnan som kan utgöra en del i en övre luftvägsinfektion.

Endast i undantagsfall finns indikationer för identifiering av etiologiskt agens vid vanliga förkylningar. Bakteriell infektion eller kolonisation kan dock förekomma där Staphylococcus aureus och haemolytiska streptokocker är relativt vanliga.

 

Stinknäsa eller ozena är en ovanlig form av atrofisk rhinit med illaluktande krustbildning i näsan. När sådan uppträder är anamnesen vanligen mycket lång. Klebsiella pneumoniae subspecies ozaenae är vanlig orsak till tillståndet. Mycket sällan förekommer Klebsiella rhinoscleromatis som orsak till atrofisk rinit och granulombildning.

 

Vid misstanke om MRSA (methicillinresistent Staphylococcus aureus) skall ett separat pinnprov tas för MRSA-screening, se MRB-screening.

Analysmetod

Odling

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

 

Odling av sekret tas från infekterat område i näshålan.

Rotera pinnen i näsöppningen.

Förvaring/transport

Kylförvaring i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-02-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng