Sök på hela webbplatsen

Varicella-zoster-virus (vattkoppor, bältros) serologi

Varicella-zoster-virus (VZV) orsakar vattkoppsinfektion som är en mycket smittsam sjukdom med feber och vesikulärt hudutslag. Efter den primära infektionen förblir viruset latent i neurala ganglia och kan vid reaktivering orsaka bältros (herpes zoster). 

Varicella-zoster- virus kan även orsaka meningit/encefalit, infektion i ögat (herpes zoster opthalmicus), pneumonit och kongenitalt varicellasyndrom. Nyfödda och immunsupprimerade riskerar allvarligare sjukdom.

 

Efter vattkoppor är immuniteten som regel livslång men sekundär infektion förekommer i sällsynta fall.

Det finns vaccination mot vattkoppor och bältros.

Vaccinationsgenombrott efter vattkoppsvaccination förekommer och ger vanligen mildare symtom med makulopapulärt utslag där blåsor kan saknas.

Indikation

Bedömning av immunitet

Beställ: VZV (immunitet). Enbart IgG-antikroppar analyseras.

 

Antikroppsundersökning kan till exempel vara aktuellt i samband med graviditet där tillförlitlig anamnes på tidigare vattkoppor saknas eller vid immunsuppression.

 

Utredning av misstänkt infektion

Beställ: VZV (symtom). I undersökningen ingår både IgM- och IgG-antikroppar.

 

Vattkoppor och bältros är i första hand en klinisk diagnos.

Vid behov av diagnostik rekommenderas Varicella-zoster DNA undersökning från blåsbottenskrap, se anvisning.

 

 

Serologi kan till exempel vara aktuellt vid atypiska symtom utan blåsor som går att punktera eller för att bekräfta misstanke om nyligen genomgången infektion. 

 

 

Vid misstänkt meningit/encefalit rekommenderas Meningit/encefalitpanel” 

Vid misstänkt ögoninfektion rekommenderas Varicella-zoster DNA undersökning från ögonsekret, se anvisning.Analysmetod

CLIA (kemiluminescens immunoassey) kvantitativ bestämning av IgG-antikroppar.

 

CLIA (kemiluminescens immunoassey) kvalitativ bestämning av IgM-antikroppar.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, Annan analys.

Provtagning

Serumrör med gel. 

Minimimängd 2 mL helblod.

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1-2 ggr/vecka.

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar.

Vid behov av snabbare svar kan laboratoriet kontaktas för diskussion.

 

Resultattext: Varicella zoster IgG positiv/ negativ/ ej utförd

Positiva IgG-resultat: svaras med värde ≥ 150 - >4000  mIU/mL 

 

Resultattext: Varicella zoster IgM positiv/ negativ/ ej utförd

Tolkning av svar

Bedömning av immunstatus

Förekomst av IgG-antikroppar talar för tidigare genomgången infektion eller status efter vaccination.

Avsaknad av IgG-antikroppar talar emot tidigare exponering för vattkoppsvirus men utesluter inte immunitet efter vaccination.

Observera att uppföljande IgG-undersökning inte rekommenderas efter vaccination då testet inte är tillräckligt känsligt, vilket innebär att IgG-antikroppar inte alltid kan påvisas.

 

Det finns ingen fastställd nivå av IgG-antikroppar som korrelerar med immunitet.

 

Utredning av misstänkt infektion 

Avsaknad av IgM- antikroppar utesluter inte aktuell infektion. Det är vanligt att IgM-antikroppar inte har hunnit bildats vid sjukdomsdebuten. Om kliniskt motiverat kan ett nytt prov tas efter en vecka.

Förekomst av IgM-antikroppar kan tala för nylig primärinfektion, reaktivering eller reinfektion. Det är även vanligt med ospecifika reaktioner inklusive korsreaktion med andra herpesvirus. 

Vid reaktivering ses ofta väldigt höga IgG-nivåer.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-11-28

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng