Sök på hela webbplatsen

Varicella zoster, DNA

Indikation

-  Varicella zoster orsakar vattkoppor (vattenkoppor) vid primärinfektion och bältros (herpes zoster) vid reaktivering av virus.

Viruset kan också ge infektioner i ögats olika vävnader (herpes zoster opthalmicus).

Läs mer


Viruset sprids via luften, inkubationstiden är 10-20 dagar. Komplikationer som kan uppstå efter infektion är bakteriella infektioner, pneumoni, serös meningit och /eller encefalit. Infektion i ögat kan leda till kronisk eller återkommande inflammation med svåra synfel som följd. Vattkoppor är särskilt allvarligt om det drabbar nyfödda eller immunsvaga personer.

Analysmetod

Realtids-PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

 

På våra akutsjukhus i Västra Götaland, Stockholm och Sörmland erbjuds analysen ”Dygnet runt diagnostik - meningit/encefalitpanel” för detektion av 14 agens (virus, bakterier och svamp) i likvor med en svarstid på ca 2 timmar.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Vid misstanke om bältros (herpes zoster), ange detta på remissen.

Herpes simplex 1/2 kan analyseras på samma prov.

Provtagning

OBS! Vid akutprov ska laboratoriet informeras om att prov är på väg. 

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Blåsmaterial från hud och slemhinnor, blåsbottenskrap Pinnprov, se provtagningsmateriel. Punktera blåsan med spruta eller steril pinne. Rulla pinnen mot blåsbotten under ett lätt tryck.
För över materialet till röret, bryt av pinnen.
Ögonsekret;
konjunktiva, kornea
Pinnprov, se provtagningsmateriel. Rulla pinnen mot insidan av ögonlocket under ett lätt tryck.
För över materialet till röret, bryt av pinnen.  
Cerebrospinalvätska (Csv) Sterilt plaströr med skruvlock.
 Provmängd 0,5 - 1 mL.

 

Förvaring/transport

Blåsmaterial/ögonprov:
Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.
Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.


Vid misstanke om encephalit:
Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn.
Kylförvaras i väntan på transport.

Svarsrutiner

Analyseras vardagar.

Svarstider: avser arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

1 - 2 dagar (blåsmaterial från hud och slemhinnor, blåsbottenskrap, ögonsekret)

2 timmar (cerebrospinalvätska), intern analys meningit/encefalitpanel

2 - 5 dagar (cerebrospinalvätska), extern analys VZV

 

Svarstext: Varicella zoster PÅVISAD / ej påvisad

Analys av VZV i cerebrospinalvätska ingår i meningit/encefalitpanel. Om endast analys av VZV önskas utförs detta på externt laboratorium.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-01-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-10

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng