Sök på hela webbplatsen

Transfusionsreaktionsutredning

Indikation

Utredning av  transfusionsreaktion och vid misstänkt förväxling i samband med transfusion.

Allvarliga komplikationer och förväxlingar ska alltid utredas. Lätta reaktioner utreds endast efter bedömning av den patientansvarige läkaren.

Eventuell utredning vid trombocyt- eller plasmatransfusion utförs efter samråd med transfusionsmedicin.

Analysmetod

Serologisk utredning med direkt och indirekt agglutinationsteknik.

Utredning är beroende på transfunderad komponent- och reaktions-typ.

Remiss

Blankett för rapport: webbaserad rapport.

Provtagning
Förvaring/transport

Prov för utredning lämnas snarast till Blodcentralen. Återlämna om möjligt även aktuell blodkomponent samt kopia av tillhörande transfusionsdokument. 

Transfusionsaggregatet ska vara stängt och blodenheten förpackas i väl försluten plastpåse för att undvika kontamination av enheten.

Svarsrutiner

Preliminärsvar på måttliga och allvarliga transfusionsreaktioner på Erytrocyter lämnas via InterInfo och telefonledes till beställande avdelning inom 1 dygn. 
Slutsvar lämnas ut elektroniskt i InterInfo och som papperssvar så snart samtliga utredningar är slutförda.

Tolkning av svar

Svaret är en sammanfattning av samtliga utförda undersökningar.

Skribent: Christina Lundell, Chef kvalitet och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-11-11

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-21

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng