2021-02-11

Meddelande 2/2021

Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland

 

Gäller from 210224 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi

Beräkning av eGFR med hjälp av Cockroft Gault formeln (GFR-ber(C-G)-Pt)

upphör

Angående (akut) ANCA, screening, serologi

U- Kiralt amfetamin – nya svarsrutiner

Klinisk mikrobiologi

Utökat antal beställningsbara provtyper för Mycoplasma genitalium

Förändring i resultatpresentation av molekylärbiologiska analyser from 22/2

Ersättande analys för påvisande av IgG-antikroppar mot covid-19

Egeninitierad provtagning via 1177

 

Unilabs information nya fakturorSörmland

« < 1 2 3 4
Sökresultat
Stäng