2023-09-27

Meddelande 6a/2023

Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland

Till Unilabs privatkunder

 

Gäller from 2023-10-11 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi

Ny analys: F-Elastas

Ny analys: B-Hemoglobinfraktioner

Nedläggning av eGFR beräkning med MDRD formeln

Metodbyte S-anti-transglutaminas IgG

Nytt provtagningsmaterial och nya metoder för salivtester

Klinisk mikrobiologi

Ny analys: Övergång till PCR-styrd diagnostik av bakteriella tarmpatogener

S-HBs-antigen, kvantitativt

Tuberkulos-specifikt antigen (Quantiferon TB)

Nya analyser: S-Varicella-zostervirus IgM- och IgG-antikroppar

Nya analyser: S-Morbillivirus IgM- och IgG-antikroppar

”Patologi”-märkning kommer att tas bort från mikrobiologiska analyssvar

Klinisk patologi

Byte av artikelbenämning
Sörmland

« < 1 2 3 4 > »
Sökresultat
Stäng