2023-11-15

Meddelande 8a/2023

Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland

 

 Till Unilabs privatkunder

Gäller from 2023-11-29 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi
Ny beräkning FIB-4, Pt-Leverfibros
Införande av en kvantitativ metod att mäta IgG antikroppar mot nDNA på Phadia
B-Bly (Pb), B-Kvicksilver (Hg), B-Kadmium (Cd)
Spermaanalyser
Klinisk mikrobiologi
Nu kan även hudskrap från fötter analyseras med molekylär metod som detekterar dermatofyt-DNA
Kundtjänst informerar
MediqSörmland

« < 1 2 3 4 > »
Sökresultat
Stäng