2021-04-15

Meddelande 4/2021

Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

 

Gäller from 210428 om inget annat anges


För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi

Viktigt meddelande gällande provtagning för P-Glukos

HbA1c provsvar kan i vissa fall dröja upp till två dygn

Provtagningskärl urin

Förlängd hållbarhetstid för B- SR, erytrocyter, sänkningsreaktion i EDTA-rör, lila propp.

Ang. S-LD-isoenzymer

Klinisk mikrobiologi

Information angående COVID-diagnostik

Vid provtagning för Covid-19 med Direkttest:

Klinisk patologi/cytologi

Angående SVF-märkning av remisser och burkar till patologiavdelningen

Kundtjänst

Har ni en ny medarbetare på er enhet?
Stockholm

1 2 3 4 5 > »
Sökresultat
Stäng