2022-05-30

Meddelande 5a/2022

Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

 

Gäller from 220608 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi
Ny analyskod för likvorelfores
Uppdaterad reagens för aPTT Dade Actin FS
S-Paratyrin (PTH, intakt; Paratyreoideahormon) – justerat referensintervall
TG kan tas ej fastande enligt ny rekommendation från Equalis
Analysen F-Hb, Hemoglobin i feces utgår
Förändring gällande svarsrutiner för analys av Fentanyl i urin
B-PEth 16:0/18:1 DBS
Klinisk mikrobiologi
STI diagnostik - Klamydia/gonorré/Mycoplasma genitalium, provtagningsset
Ny molekylär DNA-analys för påvisning av dermatofyter från naglar
"Patologi"-märkning kommer att tas bort från mikrobiologiska analyssvar.
Klinisk Patologi/Cytologi
Nyheter i TakeCare
Kundtjänst informerar
Information från Unilabs Primärvård och Friskvård
Ny provtagningsenhet i MalmöStockholm

« < 1 2 3 4 > »
Sökresultat
Stäng