2022-10-04

Meddelande 6/2022

Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

 

Gäller from 2022-10-12 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi
Förändring av barnreferensintervall hos proteinanalyser i serum/plasma
B-celler: hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst
på analyserande laboratorium
Metodgruppering för löslig transferrinreceptor: NPU-kod NPU28336 ersätts
med SWE-kod SWE05065
Ändrad provtagning för profilen Alkoholer samt Etylenglykol
Stockholm3® svarsrapportering
Klinisk mikrobiologi
Hepatit B virus, kvantitativ TMA (HBV DNA)
Resistensbestämning Candida, ny metod
Klinisk patologi/cytologi
Förändringar i layout papperssvar Patologi
Förlängda svarstider
Kundtjänst informerar
Till dig som beställer / utför övervakad drogprovtagning i urin,
på förekommen anledning då vi får in dubbla beställningar
Ändrade öppettider för våra provtagningslab i Göteborg och Malmö
Angående artiklar och artikelnummer på Mediq
Beställ i antal förpackningar på Mediq
Påminnelse! Det är numera obligatoriskt att ange patientens skadenummer i
samband med val av försäkringsbolag som annan betalare.Stockholm

« < 1 2 3 4 > »
Sökresultat
Stäng