2023-09-27

Meddelande 6a/2023

Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

 

Till Unilabs privatkunder (Vårdgivare, som har avtal med Region Stockholm, åläggs att själva kontrollera vad/vilka analyser som är avtalade för sin verksamhet).

 

Gäller from 2023-10-11 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi

Ny analys: F-Elastas

Ny analys: B-Hemoglobinfraktioner

Nedläggning av eGFR beräkning med MDRD formeln

Absolut GFR beräknat med den reviderade Lund-Malmö formeln införs för läkemedelsdosering

Relativt kontra absolut GFR

Metodbyte S-anti-transglutaminas IgG

Nytt provtagningsmaterial och nya metoder för salivtester

Ny multimetod för missbruksanalyser i saliv med provtagningskit Quantisal

Klinisk mikrobiologi

S-HBs-antigen, kvantitativt

Tuberkulos-specifikt antigen (Quantiferon TB)

Nya analyser: S-Varicella-zostervirus IgM- och IgG-antikroppar

Nya analyser: S-Morbillivirus IgM- och IgG-antikroppar

”Patologi”-märkning kommer att tas bort från mikrobiologiska analyssvar

Klinisk patologi

Byte av artikelbenämning

Kundtjänst informerar

Mediq
Stockholm

« < 1 2 3 4 > »
Sökresultat
Stäng