2023-11-15

Meddelande 7a/2023

Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

 

 Till Unilabs privatkunder
(Vårdgivare, som har avtal med Region Stockholm, åläggs att själva kontrollera vad/vilka analyser som är avtalade för sin verksamhet).

Gäller from 2023-11-29 om inget annat anges


För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi
Ny beräkning FIB-4, Pt-Leverfibros
Införande av en kvantitativ metod att mäta IgG antikroppar mot nDNA på Phadia
B-Bly (Pb), B-Kvicksilver (Hg), B-Kadmium (Cd)
Klinisk mikrobiologi
Nu kan även hudskrap från fötter analyseras med molekylär metod som detekterar dermatofyt-DNA
Kundtjänst informerar
MediqStockholm

« < 1 2 3 4 > »
Sökresultat
Stäng