2023-03-01

Meddelande 2b/ 2023

Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland

 

Till kunder inom Skaraborgs Sjukhus & Primärvården Närhälsan

Skaraborg

Gäller from 2023-03-15 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi

Byte av metod ANCA-screen

U-Missbruksläkemedel, beställning

IgE antikroppar mot sesamfrö (S- Ses i 1-ak)

Ny analys S- Erytropoietin

Ny analys P-Lipas

S-Calciumjon (pH 7,4)

Stockholm3®

Klinisk mikrobiologi

Påminnelse om att använda rätt provtagningsmaterial till STI-prov

Påminnelse om att skicka Covid prov på rätt sätt

Ombedjan att beställa ”Parasit DNA cystor” framför ”Cystor / maskägg,

mikroskopi”

ADNas (streptokock-antikroppar) läggs ner som Unilabs-utförd analys
Västra Götaland

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »
Sökresultat
Stäng