2023-09-27

Meddelande 9a/2023

Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland

Till våra privata kunder

 

Gäller from 2023-10-11 om inget annat anges


För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi

Ny analys: F-Elastas

Ny analys: B-Hemoglobinfraktioner

Nedläggning av eGFR beräkning med MDRD formeln

Absolut GFR beräknat med den reviderade Lund-Malmö formeln införs för läkemedelsdosering

Relativt kontra absolut GFR

Nya förbättrade rutiner för beräkning av estimerat GFR:

Metodbyte S-anti-transglutaminas IgG

Nytt provtagningsmaterial och nya metoder för salivtester

Ny multimetod för missbruksanalyser i saliv med provtagningskit Quantisal

Klinisk mikrobiologi

S-HBs-antigen, kvantitativt

Tuberkulos-specifikt antigen (Quantiferon TB)

Nya analyser: S-Varicella-zostervirus IgM- och IgG-antikroppar

Nya analyser: S-Morbillivirus IgM- och IgG-antikroppar

”Patologi”-märkning kommer att tas bort från mikrobiologiska analyssvar

Klinisk patologi

Byte av artikelbenämning

Kundtjänst informerar

Mediq
Västra Götaland

« < 1 2 3 4 5 6 > »
Sökresultat
Stäng