2022-05-30

Meddelande 7b/2022

Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland

 

Till kunder inom Skaraborgs Sjukhus & Primärvården Närhälsan

Skaraborg

Gäller from 220608 om inget annat anges


För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi
Ny analyskod för likvorelfores
S-Paratyrin (PTH, intakt; Paratyreoideahormon) – justerat referensintervall
TG kan tas ej fastande enligt ny rekommendation från Equalis
Analysen F-Hb, Hemoglobin i feces utgår
Förändring gällande svarsrutiner för analys av Fentanyl i urin
B-PEth 16:0/18:1 DBS
Klinisk mikrobiologi
STI diagnostik - Klamydia/gonorré/Mycoplasma genitalium, provtagningsset
Ny molekylär DNA-analys för påvisning av dermatofyter från naglar
"Patologi"-märkning kommer att tas bort från mikrobiologiska analyssvar.
Kundtjänst informerar
TransporterVästra Götaland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »
Sökresultat
Stäng