2022-11-17

Meddelande 9b/2022

Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland

 

Till kunder inom Skaraborgs Sjukhus & Primärvården Närhälsan Skaraborg

Gäller from 2022-11-30 om inget annat anges

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk kemi
Nedläggning av P-Amylas
Rörbyte för Salicylat
Non-HDL
Ny profil för CSV-Celler
S-C-peptid, ändrat referensintervall: 0,27 – 1,27 nmol/L
S-Kromogranin A
Ändring av trivialnamn från S-ANCA MPO/PR3/GBM akut till S-ANCA MPO/PR3/GBM screen samt ändring av profilnamn från akut ANCA till ANCA screen
IgE antikroppar mot Ara h6
Ändring i kompletterande analyser vid syfilisdiagnostik
Klinisk mikrobiologi
Förändring i presentation av mikrobiologiska analyser fr.o.m. 30/11 i CGM J4
Kundtjänst informerar
Information gällande placering av etiketter på provrör
Öppettider vid Unilabs provtagningsenheter under jul och nyår
Unilabs genomför nu en kundundersökningVästra Götaland

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »
Sökresultat
Stäng